Strona główna / Aktualności / Pseudoreforma Gowina anulowana

Pseudoreforma Gowina anulowana

We wtorek 15 lipca weszla w życie nowelizacja ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja umożliwia przywrócenie części z 79 sądów rejonowych zniesionych na początku 2013 r. Dotychczas sądy rejonowe mógł znosić i tworzyć minister sprawiedliwości mocą wydanego przez siebie rozporządzenia. Teraz będzie to robił na mocy ustawy. Wprowadzenie czytelnych oraz obiektywnych kryteriów tworzenia i znoszenia sądów rejonowych to główna zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, która dziś wchodzi w życie.
Zgodnie z nowelizacją sąd rejonowy będzie tworzony dla obszaru jednej lub kilku gmin, w których mieszka co najmniej 50 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw sądowych wpływających z tego obszaru wynosi co najmniej 5 tys. rocznie. Ponadto, w myśl ustawy, sąd będzie mógł być utworzony na obszarach zamieszkanych przez mniej niż 50 tys. mieszkańców, pod warunkiem spełnienia kryterium liczby spraw. Przy określaniu liczby spraw sądowych będą brane pod uwagę sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich. Sąd rejonowy będzie mógł być zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw w ciągu kolejnych 3 lat nie przekroczy 5 tys. w każdym roku kalendarzowym.
Nowelizacja upoważnia także ministra sprawiedliwości do jednorazowego wydania decyzji o przeniesieniu sędziów wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych do utworzonych w ich miejsce sądów rejonowych bez zgody tych sędziów. Od decyzji ministra sędziom będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego. Ustawa daje ministrowi sprawiedliwości 6 miesięcy od jej wejścia w życie na dokonanie zmian w organizacji sądownictwa.
Sejm uchwalił nowelizację 14 marca 2014 r., a prezydent podpisał ją 31 marca 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 15 lipca 2014 r. Jej sygnatura Dz.U. 2014 poz. 481.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …