Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rada do Spraw Pokrzywdzonych

Rada do Spraw Pokrzywdzonych

Minister sprawiedliwości Marek Biernacki powołał Radę do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości. Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań o charakterze organizacyjno-praktycznym służących implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, a także opiniowanie przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości projektów aktów prawnych, opracowań i propozycji rozwiązań służących wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem. W skład powołanej Rady wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej, Federacji Subvenia Victima, Fundacji?Dzieci Niczyje?, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Fundacji ?Pomoc kobietom i dzieciom (Rozwód, Przemoc, Głód)? oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …