Strona główna / Aktualności / Radcy nie widzą zagrożenia

Radcy nie widzą zagrożenia

Poniżej zamieszczamy Memorandum NRA bijącego na alarm, że adwokatami mogą zostać współpracownicy tajnych służb, którzy otrzymali onegdaj radcowskie szlify. Na zarzuty odpowiada prezes KRRP Maciej Bobrowicz który wystosował list do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, przewodniczących klubu parlamentarnych i poselskich. W liście czytamy m.in.: W imieniu 40.000 radców prawnych i aplikantów radcowskich uprzejmie pragnę poinformować Pana Premiera, że jest to argument niezgodny ze stanem faktycznym. (…) Tworzony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych projekt ustawy znajduje się dopiero we wstępnej fazie. Stąd też reakcja środowiska adwokackiego jest pochopna i nie uwzględnia legislacyjnych realiów, z którymi mamy obecnie do czynienia.
Kwestia, którą poruszam jest niezwykle ważna nie tylko dla radców prawnych ale również dla milionów obywateli naszego kraju. Przyjęcie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego, ustawy – kodeks karny i niektórych innych usta w korzystny sposób wpłynie bowiem na zwiększenie dostępu Polaków do profesjonalnego pełnomocnika w sprawach karnych – powodując tym samym zwiększenie stopnia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz zasad, na których opiera się demokratyczne państwo prawa.
Maciej Bobrowicz, prezes KRRP.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …