Radcy prawni ślubowali

Pierwsze „rodzinna” fotografia nowych radców prawnych

„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości” – tak brzmią słowa ślubowania, które 19 lipca 2019 r. złoży 120 młodych radców prawnych OIRP Poznań w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Ślubowanie odbyło się w godzinach od 17:00 do 19:25 w Auli UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. W programie przewidziano między innymi oficjalne wystąpienia, mini-koncert smyczkowy w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego ANOVA oraz ceremonię ślubowania. Specjalnym punktem uroczystości był wykład prof. Ewy Łętowskiej, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, zatytułowany „Radca prawny, która z prawniczych ról?”. Swoją obecność na uroczystości potwierdzili również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Radcy prawni to prawnicy świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Polega ona przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Radcy prawni posiadają uprawnienia do występowania przed sądami w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, a od 2015 roku również w sprawach karnyc

Gratulujemy wszystkim radcom prawnym OIRP Poznań, którzy złożyli uroczyste ślubowanie w piątek 19 lipca w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu!
Źródło:OIRP w Poznaniu

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …