Najnowsze informacje

Radcy tak jak adwokaci

Trybunał Konstytucyjny nie zbada czy przepisy ustawy o radcach prawnych, nadające im prawo do występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, są zgodne z Konstytucją. Wniosek taki złożyła Naczelna Rada Adwokacka w kwietniu 2015 r. Postanowieniem z 24 września ub.r. TK odmówił nadaniawnioskowi dalszego biegu, na co NRA złożyła zażalenie. 23 grudnia ub.r. Trybunał Konstytucyjny postanowił nie uwzględniać zażalenia.
W uzasadnieniu Trybunał podkreśla, że rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, stanowi wyłączną kompetencję ustawodawcy.
Zgodnie w przyjętym orzecznictwem Trybunału ustawodawca, tworząc poszczególne samorządy zawodowe, jest także uprawniony do określania zakresu pieczy nad wykonywaniem poszczególnych zawodów, w tym również do przyznania nowych uprawnień określonej grupie zawodowej.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …