Strona główna / Aktualności / Rady dla cudzoziemców w Polsce

Rady dla cudzoziemców w Polsce

W jęzkach: rosyjskim, ukraińskim i angielskim opublikowano ( dostępnie na stronie HFPC) broszury i ulotki poświęcone takim kwestiom jak: Łączenie rodzin cudzoziemców. Prawo i Praktyka; Nauka i praca cudzoziemców w Polsce; Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych; Praca w Polsce ? wskazówkidla cudzoziemców; Cudzoziemiec w więzieniu.
Z końcem października HFPC zakończyła realizację projektu ?Dać Radę w Polsce II?, w ramach którego zaoferowano bezpłatną pomoc prawą i integracyjną migrantom. W ciągu dwóch lat odwiedziło HFPC blisko 500 cudzoziemców, a pracownicy udzieli około 1000 porad. Wydano trzy broszury tematyczne poświęcone następującym zagadnieniom: łączenia rodzin cudzoziemców, prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych, oraz nauki i pracy cudzoziemców w Polsce.
W odpowiedzi na powtarzające się skargi cudzoziemskich pracowników HFPC przygotowała także ulotkę, w której krótko opisano zasady legalnej pracy w Polsce, zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z wykonywaniem pracy, a także wzór wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia. Projekt współfinansowany był w ramach Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
OPUBLIKOWANE BROSZURY:
Łączenie rodzin cudzoziemców. Prawo i Praktyka
Broszura skierowana do cudzoziemców, którzy chcą sprowadzić do Polski swoją rodzinę. Składa się ona z dwóch głównych części: ?prawo? i ?praktyka?. W pierwszej części omówione zostały przepisy polskiego prawa dotyczące procedury łączenia rodzin, natomiast na część drugą składają się wywiady z osobami, które zajmują się tym zagadnieniem w swojej pracy codziennej: dyrektorką Wydziału ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz doradczynią integracyjną z Helsińskiej Fundacji. Rozmowy te koncentrują się wokół praktycznych zagadnień związanych z przechodzeniem przez procedurę łączenia rodzin.
Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych
Broszura zawiera opis procedur, jakie przechodzi osoba poszkodowana przestępstwem lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, zwracając uwagę na kwestie istotne z punku widzenia cudzoziemców: dostęp do tłumacza czy zagrożenie otrzymaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (czyli konieczności opuszczenia Polski). Dokładnie zostały omówione też wykroczenia, które ze swej natury dotyczą tylko cudzoziemców ? nielegalne przekroczenie granicy, przebywanie w Polsce wbrew przepisom i wykonywanie pracy bez koniecznego zezwolenia. W broszurach poruszono także kwestię przemocy domowej oraz przemocy na tle rasowym, etnicznym, narodowym i religijnym.
Nauka i praca cudzoziemców w Polsce.
W broszurze tej wyjaśnione zostały zasady, na jakich cudzoziemcy mogą podejmować naukę i pracę w Polsce, a także jak łączyć obie te aktywności. Omówiono także procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i pobyt w związku z wykonywaną pracą, z uwzględnianiem zmian, które wejdą w życie od stycznia 2018 roku. Część broszury poświęcona jest prawom pracowniczym, takim jak prawo do urlopu (wypoczynkowego, rodzicielskiego) czy zasady pracy w nadgodzinach. W broszurze umieściliśmy też wzór przedsądowego wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia ? jest to bowiem najczęstszy problem, na jaki skarżą się cudzoziemcy pracujący w Polsce.

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …