Radzik ponad uchwały SN

W dniu 15 sierpnia 2020 roku Zarząd Oddziału SSP Iustitia w Szczecinie zajął następujące stanowisko:

„Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w ;związku z komunikatem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z;dnia 5 sierpnia 2020 roku;„w sprawie wszczęcia postępowanie dyscyplinarnego przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego w ;Szczecinie”;stwierdza, że postępowanie to ;związane jest wyłącznie z czynnościami sędziego podjętymi w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Czynności te bezpośrednio zmierzały do realizacji wytycznych zawartych w uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt BSA I-4110-1/20 (zob. w szczególności tezy 23-25, 38, 43-46, 49-51).

Z tego względu przedstawianie sędziemu zarzutów dyscyplinarnych, a tym bardziej karnych, za zastosowanie się wprost do wskazań zawartych w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego, mającej moc zasady prawnej, uznajemy za oczywiście niezasadne. Zapewniamy, że udzielimy wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia zarówno temu sędziemu, jak i innym, którzy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji.


Szczecin. Stanowisko Zarządu Oddziału ws. uchwały Zarządu SSP IUSTITIA z dnia 3 sierpnia 2020 roku
18.08.2020 Komunikaty i oświadczenia
W związku z komunikatem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających odnośnie stanowiska Zarządu SSP Iustitia z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczącego uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP Zarząd Oddziału SSP Iustitia w Szczecinie zajął następujące stanowisko:

“Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” protestuje przeciwko próbie pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy jako członkowie zarządu głównego SSP „Iustitia” podjęli stanowisko z dnia 3 sierpnia 2020 roku dotyczące uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP. Podkreślamy, że stanowisko to nie może być odczytywane jako forma podważania legalności wyborów Prezydenta RP, a jest poglądem opartym wprost na uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt BSA I-4110-1/20.

Inicjowanie czynności dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy dbając o poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawa prezentują określone poglądy prawne, uznać trzeba za próbę wywołania efektu mrożącego, która pozostanie bezskuteczna.”

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …