Raport o NIK w Sejmie

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłankom i posłom sprawozdanie z działalności NIK w roku 2014. Jesteśmy coraz bardziej skuteczni – mówił Prezes. W 2014 r. zrealizowano i podjęto realizację łącznie 36 wniosków o zmianę prawa zgłoszonych przez NIK w 2014 roku – to 48 proc. spośród zgłoszonych ogółem wniosków
? o blisko 20 proc. więcej niż w poprzednich latach. Ponad 49 proc. dorosłych Polaków dobrze i bardzo ocenia pracę NIK. Przeciwnego zdania jest tylko 14 proc. respondentów.
Od września 2013 roku dobre i bardzo dobre oceny Izby wzrosły o 16 punktów procentowych. Ocena Izby nie wiąże się z poglądami politycznymi oceniających. Zwolennicy lewicy, centrum i prawicy oceniają nas podobnie – dodał Krzysztof Kwiatkowski. Raport NIK na jej stronie internetowej.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …