Finansowanie pomostowe

Raport o praworządności

Raport Komisji Europejskiej o stanie praworządności

20 lipca Komisja Europejska opublikowała raport o stanie praworządności w krajach UE.

Raport jest narzędziem prewencyjnym stanowiącym część corocznych europejskich działań na rzecz praworządności. Jego celem jest przyjrzenie się pozytywnym i negatywnym kluczowym zmianom w zakresie praworządności w całej UE, a także konkretnej sytuacji w każdym państwie członkowskim. Celem raportu jest także promowanie praworządności oraz zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się problemów i rozwiązywanie ich, jak również określanie najlepszych praktyk, aczkolwiek nie wynikają z niego sankcje.

Raport obejmuje cztery obszary kluczowe dla praworządności: wymiar sprawiedliwości, ramy antykorupcyjne, pluralizm i wolność mediów oraz inne kwestie instytucjonalne związane z systemem kontroli i równowagi. Zwrócono w nim również szczególną uwagę na skutki pandemii COVID-19.

Raport o stanie praworządności składa się ze sprawozdania ogólnego i 27 rozdziałów poświęconych poszczególnym krajom, w których przedstawiono oceny poszczególnych państw członkowskich.

W rozdziale 3.1 raportu czytamy: „Zawody prawnicze odgrywają fundamentalną rolę w zapewnieniu ochrony praw podstawowych i wzmocnieniu rządów prawa. Skuteczny system wymiaru sprawiedliwości wymaga, by prawnicy mieli swobodę prowadzenia działalności polegającej na doradzaniu i reprezentowaniu swoich klientów, a zrzeszenia adwokatów odgrywają ważną rolę, pomagając w zagwarantowaniu niezależności i uczciwości zawodowej prawników.”

Raport: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_2021_rule_of_law_report_en.pdf

27 rozdziałów poświęconych poszczególnym krajom: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report/2021-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en

Sprawdź także

ETPC: Kreml zabił dysydenta

Rosja jest odpowiedzialna za zabójstwo w 2006 roku Aleksandra Litwinienki – orzekł Europejski Trybunał Praw …