Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Raport o TK w Sejmie

Raport o TK w Sejmie

Prezes Trybunału Konstytucyjnego przedstawił na plenarnym posiedzeniu Sejmu RP „Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku”. Prof. Andrzej Rzepliński powiedział m.in.:” W swoim wystąpieniu przedstawię tylko najistotniejsze zagadnienia. Szczegółowe zestawienie wyroków zawiera pisemnawersja informacji rocznej, która jest dostępna również w wersji elektronicznej na stronie internetowej trybunału. Swoją prezentację, jeżeli państwo pozwolą, rozpocznę od paru danych statystycznych. Są one nudne i nie potrafię ich ubarwić, ale na pewno przybliżą nam one wielkość pracy trybunału w zeszłym roku.
W zeszłym roku wpłynęło 480 wniosków, pytań prawnych oraz skarg konstytucyjnych, najwięcej tych ostatnich. Sprawy zainicjowane w trybie skarg konstytucyjnych stanowiły 3/4 ogółu wpływu. Spośród innych podmiotów tradycyjnie najaktywniejszy był rzecznik praw obywatelskich. Pojawił się nowy podmiot, jest nim prokurator generalny. Kiedy cała ta struktura była częścią Ministerstwa Sprawiedliwości, a więc rządu, nie było wniosków prokuratora. W latach 2011?2012 tych wniosków już jest sporo. W zeszłym roku było ich 10. W zeszłym roku pani rzecznik przedstawiła trybunałowi 27 wniosków. Niektóre z nich dotyczyły kwestii fundamentalnych dla porządku prawnego, np. ochrony danych osobowych i prywatności, wolności słowa, swobody działalności gospodarczej, prawa do wolnych zgromadzeń, warunków nakładania kar i pozbawienia wolności. Znaczna część nowych spraw została wniesiona przez parlamentarzystów, a zatem ludzi bezpośrednio angażujących się w proces stanowienia prawa.
Posłowie i senatorowie wnieśli w zeszłym roku do trybunału 20 wniosków, przy czym najczęściej kwestionowane były przepisy o spółdzielczości mieszkaniowej oraz o SKOK-ach. W ubiegłym roku w ramach rozpoznania merytorycznego trybunał wydał 71 wyroków oraz 54 postanowienia o umorzeniu postępowania w całości. Te drugie, jeżeli chodzi o czas im poświęcony, nie zajmują wcale mniej czasu niż sprawy, które kończą się rozstrzygnięciem, wyrokiem. W 39 sprawach trybunał orzekł, że co najmniej jeden zakwestionowany przepis jest niezgodny z konstytucją, tym samym w 55% spraw zapadły takie wyroki, ale można powiedzieć, że kubek jest co najmniej czy niemal do połowy równy, bo w 45% spraw trybunał orzekł, że wszystkie kwestionowane przepisy ? czasami to jest jeden przepis, ale z reguły jest ich wcale dużo ? były zgodne z konstytucją.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …