Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Raport o Trybunale Konstytucyjnym

Raport o Trybunale Konstytucyjnym

Zgodnie z informacją, w ubiegłym roku do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło łącznie 530 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych. Liczba spraw wzrosła w porównaniu do roku 2013 o 10 proc. 71 proc. spraw było wniesionych w trybie skargi konstytucyjnej. W zeszłym roku orzecznictwo TK dotyczyło m.in. ingerencji ustawodawcyw sferę konstytucyjnych wolności i praw, funkcjonowania władz publicznych oraz naruszeń procedury przy tworzeniu prawa. Po raz pierwszy w swej informacji Trybunał przedstawił dane dotyczące działalności orzeczniczej w zakresie kontroli wstępnej skarg konstytucyjnych i wniosków podmiotów o ograniczonej legitymacji (organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz kościołów i innych związków wyznaniowych).
W 2014 r. przedstawiono 375 skarg konstytucyjnych. Na etapie ich wstępnej kontroli Trybunał wydał w łącznie 762 orzeczenia i zarządzenia, w tym 359 postanowień o odmowie nadania biegu skardze konstytucyjnej, 7 postanowień o uwzględnieniu zażalenia na odmowę nadania biegu oraz 254 postanowienia o nieuwzględnieniu zażalenia. W ubiegłym roku Senat przedstawił 15 projektów ustaw mających na celu dostosowanie prawa do orzeczeń Trybunału.
Parlament m.in. doprecyzował wytyczne co do treści rozporządzenia w kwestii tworzenia i znoszenia sądów wojskowych, zmienił przesłanki nabycia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami kraju oraz przywrócił ulgę podatkową osobom z III grupy podatkowej (czyli dalekim krewnym i osobom niespokrewnionym), które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu odziedziczyły po takiej osobie dom lub mieszkanie.
Przykładem ubiegłych lat Trybunał Konstytucyjny prowadził także działania propagujące myśl konstytucyjną w kraju i zagranicą. Organizował m.in. spotkania naukowe i konkursy. Zgodnie z informacją Trybunał popularyzował także orzecznictwo konstytucyjne. Trybunał utrzymywał także kontakty międzynarodowe z innymi sądami konstytucyjnymi. W 2014 r. przystąpił do Światowej Konferencji Sądów Konstytucyjnych. Sprawozdanie Komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawczej przedstawił poseł Damian Raczkowski. Informację przedstawił prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński.

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …