Strona główna / Aktualności / Raport prokuratury o podsłuchach

Raport prokuratury o podsłuchach

Pierwszy zastępca prokuratora generalnego Marek Jamrogowicz, wziął udział w posiedzeniu połączonych Komisji Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Spraw Służb Specjalnych, na którym przedstawił coroczną Informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o…
….zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej.
Z informacji wynika, że w 2012 r. Prokurator Generalny i prokuratorzy okręgowi otrzymali od wszystkich uprawnionych organów (Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 4206 osób. Jest to o 982 osób mniej niż w 2011 r., albowiem wówczas wnioskami objęto 5188 osób i mniej o 2517 niż w 2010 r., kiedy wnioskami objęto 6723 osoby.
Sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 3956 osób, tj. o 907 osób mniej niż w 2011 r., gdy zarządzono powyższe czynności wobec 4863 osób i o 2497 mniej niż w 2010 r., gdy kontrolę zarządzono wobec 6453 osób. Sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 25 osób. W 2011 r. podjął takie decyzje wobec 39 osób, a w 2010 r. wobec 52 osób.
Prokurator generalny i prokuratorzy okręgowi nie wyrazili zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 225 osób, przy czym w 2011 r. wobec 286 osób, a w 2010 r. wobec 218 osób.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …

Strona główna / Aktualności / Raport prokuratury o podsłuchach

Raport prokuratury o podsłuchach

Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, rozpatrującej informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Informacja ta jest wykonaniem znowelizowanej ustawy o prokuraturze, w której wprowadzono zasadę, zgodnie z którą Prokurator Generalny przedstawia Sejmowi i Senatowi coroczną jawną informację o liczbie wniosków i przypadków zastosowania technik operacyjnych oraz o efektach sądowego i prokuratorskiego nadzoru nad tymi czynnościami.

– Wprawdzie w tym roku Prokurator Generalny miał przedstawić informację do 31 grudnia, ale uznając sprawę za bardzo ważną zdecydował, że już teraz przygotuje odpowiednie zestawienie- powiedział prokurator Marek Jamrogowicz.
Jak wynika z informacji, w 2010 r. policja i inne uprawnione służby (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa) skierowały wnioski o zarządzenie i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 6723 osób, przy czym: sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 6453 osób; sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 52 osób; prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 218 osób.
Jak wskazuje prokurator generalny policja wnioskowała o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 5824 osób, przy czym: sąd zarządził kontrolę operacyjną wobec 5594 osób; sąd odmówił zarządzenia kontroli operacyjnej wobec 41 osób; prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 189 osób.
Senacka komisja przyjęła do wiadomości informację statystyczną o stosowaniu kontroli operacyjnej wobec obywateli przedstawioną po raz pierwszy w historii przez Prokuratora Generalnego.
Źródło: Prokuratura Generalna

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …