Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Ratujmy stare cmentarze

Ratujmy stare cmentarze

Spychacz usuwa nagrobki, by zrobić miejsce pod budowę marketu;200-letni cmentarz znika z powierzchni ziemi w ciągu jednego dnia; Płyty nagrobne wykorzystano do budowy cmentarnego śmietnika

Co trzeba zrobić, żeby to zmienić? Jak ocalić dziedzictwo wielokulturowe i historyczne na naszych ziemiach? Jak pogodzić je z potrzebą rozwoju inwestycji?
Będziemy o tym rozmawiać już 23 października podczas ogólnopolskiej konferencji o (nie)zapomnianych cmentarzach.

W wydarzeniu organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie wezmą udział przedstawiciele kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, Naczelny Rabin Polski, prawnicy, naukowcy, leśnicy, kamieniarze, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz pasjonaci historii i sztuki sepulkralnej.

Podczas spotkania będziemy dyskutować o prawnych aspektach ochrony cmentarzy, jak i o istniejących już dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Poszukamy rozwiązań i pomysłów wspólnych działań na rzecz ocalenia istniejących cmentarzy, które są świadectwem wielowiekowych tradycji tolerancji, wielokulturowości i wielowyznaniowości Rzeczypospolitej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Proponowane pytania do dyskusji:

Czy w polskim porządku prawnym obowiązuje nakaz ochrony szczątków ludzkich? Jak należy ocenić obecną regulację prawną w tym zakresie i czy wymaga ona zmiany?
Jakie problemy faktyczne i prawne mogą wywołać zabiegi o ochronę „zapomnianych” cmentarzy w ich historycznych granicach (czyli na powierzchniach wykraczających poza teren obecnie zidentyfikowany jako cmentarny)?
Czy istnieje potrzeba ustanowienia państwowej ewidencji nieczynnych cmentarzy, odrębnej od rejestrów obiektów zabytkowych?
Który organ państwowy powinien być odpowiedzialny w skali ogólnopolskiej za ochronę „zapomnianych” cmentarzy?
Czy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Potomski i Potomska przeciwko Polsce z 2011 r. jest podstawą do zmian w prawie polskim?
Jak Pani/Pan ocenia obecne regulacje prawne dotyczące cmentarzy? Jakie są ich podstawowe wady?
Jak Pani/Pan ocenia zamysł wprowadzenia do przepisów norm, które uzależniają ekshumację zwłok na cmentarzach wyznaniowych od zgody właściwego związku wyznaniowego?
Jaki pożytek byłby z utworzenia koalicji organizacji (publicznych i niepublicznych) zajmujących się ochroną „zapomnianych” cmentarzy?

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …