Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Razem przeciwko nienawiści

Razem przeciwko nienawiści

Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwko Rasizmowi. Każdy ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i dyskryminacji. Hejt i mowa nienawiści są próbą zaprzeczenia tych praw i prowadzą do przestępstw z nienawiści. Z roku na rok widzimy narastanie problemu w Polsce. Toksyczna retoryka podziałów i przyzwolenia na nienawistny język,doprowadziły do wzrostu przestępstw z nienawiści i poczucia zagrożenia. Dlatego rozpoczynamy nową kampanię przeciwko nienawiści. Chcemy żyć w społeczeństwie opartym na empatii, otwartości i szacunku, w którym będziemy się czuć dobrze i bezpiecznie. Dołącz do nas wejdż na stronę AI i podpisz Manifest przeciwko nienawiści!
APEL Rzecznika Praw Obywatelskich
Mam przy tym nadzieję, że ten krótki apel, Nie dziel ? jednocz, dotrze do wszystkich tych, którzy mają lub chcą mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, na realizowane polityki, czy na tworzone i stosowane prawo. Dzień 21 marca został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. Zgromadzenie uczciło w ten sposób ofiary pokojowej demonstracji w Sharpeville. 21 marca 1960 r. w tym południowoafrykańskim mieście policja zastrzeliła 69 osób, które odważyły się publicznie protestować przeciwko polityce apartheidu. W tym roku Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową poświęcony jest zjawiskom profilowania rasowego, czyli opartego na stereotypach, nieuzasadnionego zainteresowania służb strzegących porządku publicznego osobami innej narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego lub wyznania, oraz nawoływania do nienawiści, zwłaszcza w kontekście migracji.
Świętu towarzyszy Europejski Tydzień Działań przeciwko Rasizmowi, trwający od 18 do 26 marca. Co roku w tych dniach organizacje pozarządowe i nieformalne grupy w całej Europie organizują spotkania, publiczne debaty i manifestacje poświęcone tematyce zwalczania rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji. Obchody koordynowane są przez sieć UNITED. Jest to niezależna, europejska koalicja organizacji pozarządowych, działających przeciwko rasizmowi i faszyzmowi oraz wspierających migrantów i uchodźców na całym świecie. Łączy ponad 550 organizacji wywodzących się z różnych środowisk, ze wszystkich krajów Europy. W 2017 r. hasło Europejskiego Tygodnia Działań przeciwko Rasizmowi brzmi: Nie dziel – jednocz Wszyscy powinniśmy uznać się za adresatów tego wezwania. Wezwania, które nie pozwala nam na bierność czy obojętność wobec wykluczenia i dyskryminacji.
Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, pełniący jednocześnie funkcję niezależnego organu do spraw równego traktowania, przeciwdziałanie nierównościom oraz zwalczanie rasizmu i ksenofobii uważam za swój konstytucyjny obowiązek. Mam przy tym nadzieję, że ten krótki apel, Nie dziel ? jednocz, dotrze do wszystkich tych, którzy mają lub chcą mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, na realizowane polityki, czy na tworzone i stosowane prawo. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu organów i władz publicznych, samorządów, szkół, kościołów i związków wyznaniowych, mediów i każdego z nas ostatecznie uda się położyć kres wszelkim prześladowaniom ze względu na kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne czy wyznanie.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …