Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

RE: uwolnijcie Margot

Komisarz ds. praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović zaapelowała o uwolnienie zatrzymanego w Warszawie aktywisty LGBT, znanego jako Margot.

Swoje stanowisko w sprawie wczorajszego zatrzymania Margot w Warszawie komisarz ds. praw człowieka Rady Europy wyraziła w Twitterze.

„Wzywam do natychmiastowego uwolnienia aktywistki LGBT Margot ze Stop Bzdurom, zatrzymanej wczoraj za blokowanie ciężarówki anty-LGBT ciężarówki nienawiści i umieszczenie tęczowych flag na warszawskich pomnikach. Postanowienie o aresztowaniu jej na dwa miesiące daje bardzo chłodny sygnał dla wolności słowa i praw LGBT w Polsce” – napisała Dunja Mijatović.

Słowa komisarz ds. praw człowieka skomentował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który w odpowiedzi napisał, że Michał Sz. „nie jest aktywistą, a przestępcą” i zamieścił wideo z incydentem, w związku z którym aktywiście stawiane są zarzuty.
Zatrzymanie Margot i działania policji wobec protestujących skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości pokazał też film z inydentu z udziałem aktywisty.

  • Czy państwo ma w takich wypadkach pozostawać bierne, przyglądać się i pozwalać na tego rodzaju bandyckie napaście, chuligańskie czyny i używanie przemocy? Jeżeli tak, to możemy sobie wyobrazić, że jutro będzie napaść jeszcze bardziej gwałtowna i brutalna, a nóż który posłużył do cięcia samochodu i opon, posłuży do tego, by ciąć ludzi, z tego powodu tylko, że nie podobają się ich poglądy – mówił minister Ziobro. Tu mamy do czynienia z przestępstwem, z kryminalnym, z zuchwałym chuligańskim zachowaniem. Jakiekolwiek byłyby pobudki tego zachowania, to zasługuje ono na zdecydowaną reakcję ze strony państwa i państwo reaguje właściwie – ocenił szef resortu sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości wyraził też zdumienie postawą wielu polityków opozycji, którzy według niego „stoją po stronie bandytyzmu i chuligaństwa i domagają się tolerancji, zrozumienia, akceptacji i pewnie w finale uniewinnienia jednego ze sprawców tego kryminalnego czynu”.

  • Nie sądziłem, że dojdzie do takich czasów w Polsce, żeby politycy opozycji nie wstydzili się mówić takich słów, jakie mówią, kierować zarzutów pod adresem nie tylko policji, nie tylko prokuratury, ale nawet tych sądów, które całkiem niedawno wychwalali pod niebiosa, mówiąc o niezawisłych sądach – powiedział Zbigniew Ziobro.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania wobec aktywistki LGBT oraz zatrzymaniami osób protestujących przeciwko temu aresztowaniu

Zarząd SSP „Iustitia” apeluje do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o natychmiastowe podanie do publicznej wiadomości powodów zastosowania tymczasowego aresztowania na 2 miesiące aktywistki LGBT znanej jako Margot.

Jako sędziowie nie komentujemy orzeczeń sądowych przed zapoznaniem się z aktami sprawy, czy choćby uzasadnieniem orzeczenia.

Ta sprawa wywołuje olbrzymie zainteresowanie w kraju i za granicą. Z każdą godziną narastają domysły, spekulacje i zarzuty pod adresem Sądu. Brak jasnego i pełnego przekazu powoduje, że decyzja Sądu może wydawać się niezrozumiała. Nie można stwarzać choćby pozorów, że orzeczenia sądowe wpisują się w kampanię przeciwko środowisku LGBT.

Niestety negatywne zmiany ustrojowe dotyczące sądownictwa w Polsce (likwidacja wielu bezpieczników niezależności sądów i niezawisłości sędziów), a także procesowe (m.in. wprowadzenie zasady, że zażalenie na postanowienie o zastosowaniu aresztu rozpoznaje jeden sędzia a nie skład 3-osobowy) oraz znaczny wzrost przypadków stosowania tymczasowego aresztowania po 2015 r. (na co zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar), mogą uzasadniać takie obawy.

Problem zasadności stosowania tymczasowego aresztowania jest obecnie przedmiotem ważnej debaty publicznej.

Bezczynność kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie jest poważnym niedopełnieniem obowiązku komunikacji ze społeczeństwem, co istotnie utrudnia budowanie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Odnosząc się do medialnych relacji o zatrzymaniach osób protestujących przeciwko aresztowaniu aktywistki LGBT Zarząd SSP „Iustitia” podkreśla, że działania podejmowane przez Policję muszą być adekwatne do rzeczywistego zagrożenia dla porządku publicznego i stopnia szkodliwości społecznej. Nie mogą one naruszać wolności zgromadzeń oraz wyrażania swoich poglądów, zagwarantowanych przez Konstytucję RP.

Dostępne w mediach obrazy stosowania przez funkcjonariuszy policji środków przymusu bezpośredniego wobec protestujących budzą zaniepokojenie opinii publicznej. Wywołują też pytania o skalę i zasadność użytych środków.

Polska Policja długo odbudowywała autorytet tej niezwykle ważnej, trudnej i zasługującej na szacunek służby. Zarząd SSP „Iustitia” apeluje o rozwagę, aby tego trudu nie zaprzepaścić

Sprawdź także

Trudny i pracowity rok AI

To był pracowity rok dla Amnesty International, który zaowocował pozytywnymi zmianami zachodzącymi na całym świecie. …