Strona główna / Aktualności / Reaktywacja małych sądów

Reaktywacja małych sądów

W Senacie trwają prace nad trzema nowelizacjami ustawy o ustroju sądów powszechnych, dotyczącymi: reaktywacji małych sądów (sejmowy druk nr 1509), obniżenia wynagrodzenia za czas choroby (sejmowy druk nr 1502) i zmiany drogi do nominacji sędziowskiej (sejmowy druk nr 1639). Do dość zaskakujących rozstrzygnięć doszło na posiedzeniach
dwóch komisji senackich w dniach 12 i 14 lutego 2014 r. W dniu 12 lutego 2014 r. Komisja Ustawodawcza zaproponowała zmiany w projekcie dotyczącym tworzenia sądów ? informuje Stowarzszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.
Zmiana ta – zaproponowana przez senatora Marka Borowskiego – zmierza do zlikwidowania możliwości fakultatywnego utworzenia sądów, w których wpływ przekracza 5000 spraw rocznie, ale liczba mieszkańców nie przekracza 50 000. W ten sposób szansę na ewentualną reaktywację traci 21 sądów rejonowych. Kolejna zmiana została zaproponowana w dniu 14 lutego 2014 r., podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja ta zaproponowała zlikwidowanie kryterium wpływu spraw i pozostawienie wyłącznie kryterium liczby mieszkańców. Takie rozwiązanie jest korzystne w stosunku do propozycji dotychczasowej, stwarza bowiem możliwość reaktywacji dla 11 sądów rejonowych, w których liczba mieszkańców jest wystarczająca, lecz wpływ spraw był dotychczas zbyt mały, aby mogły one liczyć na przywrócenie. W rezultacie, wg aktualnych propozycji komisji senackich, 52 sądy rejonowe powinny zostać przywrócone obligatoryjnie, natomiast nie będzie możliwości przywracania fakultatywnego. Pozostałe 27 sądów ma pozostać ośrodkami zamiejscowymi. Na tym samym posiedzeniu komisji rozpatrywano także projekt dotyczący obniżenia wynagrodzenia sędziów za czas choroby. Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie tego rządowego projektu w całości. Jest to sporym zaskoczeniem, bowiem w toku dotychczasowych prac legislacyjnych parlamentarzyści rządzącej koalicji konsekwentnie ten projekt popierali. Oczywiście i tak wszystko rozstrzygnie się na posiedzeniu plenarnym.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …