Realna pomoc z urzędu

Naczelna Rada Adwokacka pracuje nad projektem legislacyjnym mającym na celu zmianę przepisów dotyczących kosztów adwokackich. Natomiast Krajowa Rada Radców Prawnych, to pierwszy samorząd spośród wszystkich zawodów prawniczych, który jużprzygotował projekt w sprawie rozdzielenia wynagrodzeń z tytułu zastępstwa procesowego. Propozycją jest rozdzielenie na dwa dokumenty Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu ? za sprawy przyznawane z urzędu i prowadzone z wyboru.
Ze względu na powszechnie znany fakt, że w budżecie państwa nie ma środków finansowych na podwyżki dotyczące taksy adwokackiej za sprawy z urzędu, rozsądnym kompromisem wydaje się pozostawienie taksy za ?urzędówki? bez zmian.

Jednak adwokaci proponują zmianę modelu, polegającą na wprowadzeniu przepisu, który zobowiązywałby klienta do częściowego partycypowania w kosztach adwokackich. Z kolei stawki za sprawy z wyboru miałby ulec urynkowieniu. Byłyby to dwa oddzielne rozporządzenia.
Prezydium NRA upoważniło adw. Rafała Dębowskiego, przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej przy NRA, do opracowania projektów legislacyjnych w tej sprawie. Prace są na ukończeniu. Jednakże pomocnym w dalszych pracach nad projektem będzie poznanie zdania środowiska adwokackiego na temat powyższego pomysłu. Dlatego też najnowsza sonda portalu adwokatura.pl dotyczy właśnie tego zagadnienia. NRA zachęca wszystkich adwokatów do zabrania głosu w tej sprawie, właśnie za pośrednictwem sondy zamieszczonej na głównej stornie www.adwokatura.pl.
X X X
Przyjęte przez KRRP stanowisko oraz przygotowany przez samorząd projekt jest stanowczym głosem w dyskusji na temat przyszłości i jakości rynku usług prawnych. Uważam, że nadszedł już czas, by jednoznacznie poruszyć kwestie wynagrodzeń profesjonalnych prawników z tytułu urzędówek i pełnomocnika z wyboru – twierdzi Maciej Bobrowicz, prezes KRRP.
Tu nie ma już alternatywy! Stawki i system ich naliczania -w najmniejszym nawet stopniu – nie uwzględniają bowiem obecnych realiów. Rynek usług prawnych jest obecnie mocno spauperyzowany i rządzący powinni wreszcie dostrzec, że utrzymywanie tego stanu rzeczy wprost wpływa na kondycję polskiego wymiaru sprawiedliwości. Samorząd radców prawnych stoi na stanowisku, że musimy szybko zmienić to w duchu proponowanych przez nas zmian. Co niezmiernie ważne, obejmowałyby one jedynie stawki za zastępstwo procesowe z wyboru pozostawiając niezmienione za zastępstwo procesowe z urzędu. Uznaliśmy bowiem, że w dzisiejszej, trudnej sytuacji ekonomicznej budżetu państwa nie będzie jeszcze stać na takie rozwiązanie. Jest to zatem propozycja wysoce koncyliacyjna, której nie można, w mojej ocenie, nic zarzucić. Jest to jednak także batalia o podstawowe, zgodne z ekonomią i zdrowym rozsądkiem, prawa kilkudziesięciotysięcznej grupy zawodowej. Grupy, która wykonuje niezwykle istotną misję społeczną!
Pragnę podkreślić – zauważa M. Bobrowicz- , że KRRP dysponuje już gotowym projektem. Adwokatura zaś dopiero rozpoczyna nad podobnym prace. W tej sytuacji głęboko liczę na poparcie przez Naczelną Radę Adwokacką naszego projektu. Nie ma bowiem sensu, by teraz konstruować kolejny, identyczny co do istoty, dokument regulujący to samo zjawisko. Musimy działać wspólnie i bardzo szybko. Na to czekają tysiące naszych Koleżanek i Kolegów. Dlatego postanowiłem wysłać list do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o mocne i jednoznaczne wsparcie naszej inicjatywy.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …