Finansowanie pomostowe

Reanimacja prawa

Akcja Demokracja ogłasza Pakt na rzecz naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwości.

Akcja Demokracja przedstawia komitetom wyborczym Pakt Naprawy i Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, popierany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustitia” oraz Stowarzyszenie Prokuratorów “Lex Super Omnia“, wypracowany w konsultacjach z innymi organizacjami eksperckimi oraz tysiącami aktywistek i aktywistów zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce.

Od 2015 roku mieszkanki i mieszkańcy Polski organizowali się masowo w wielu miejscach w obronie Trybunału Konstytucyjnego, pod sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym czy Krajową Radą Sądownictwa. Protestowaliśmy by bronić własnej wolności, by chronić demokrację. Protestowaliśmy pomimo tego, że instytucje te dotychczas nie cieszyły się dobrą opinią lub ich funkcjonowanie było odległe od życia przeciętnego Kowalskiej i Nowaka.

Sami sędziowie, którzy jednocześnie stali się obiektem brutalnego, zorganizowanego ataku prorządowych mediów i organizacji, mówili o uzyskanym ogromnym kredycie zaufania od społeczeństwa. Po aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości wiemy, że Zbigniew Ziobro musi odejść, bo zamiast wprowadzać zapowiadane reformy “firmuje” upadek obyczajów i destrukcję ważnego obszaru działalności państwa. Wymiar sprawiedliwości powinien służyć mieszkańcom i mieszkankom Polski w załatwianiu pilnych spraw związanych z ważnymi i często trudnymi sprawami życia codziennego, a nie zwalczaniu politycznych przeciwników i osobistym rozgrywkom osób na szczytach władzy. Wiemy, że wraz z odejściem Ziobry przywrócony musi zostać rozdział funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Potrzeba jednak znacznie więcej zmian. Potrzebujemy przywrócenia praworządności i niezależności sądów i prokuratury od wpływów politycznych. Odnowy zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Chcemy dostępnych, sprawnie działających instytucji.

Od 2015 roku swoje postulaty w tym zakresie zgłaszały środowiska eksperckie, organizacje społeczne czy też adwokaci i sami sędziowie.

W poczuciu odpowiedzialności za stan demokracji i wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz o podstawowe prawa i bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek naszego kraju i naszą przyszłość w strukturach Unii Europejskiej, ogólnopolskie komitety wyborcze zobowiązują się niniejszym publicznie, wobec tysięcy aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji oraz milionów wyborczyń i wyborców, do podjęcia wszelkich działań, aby w najbliższej kadencji Sejmu i Senatu:

Przywrócić rządy prawa i ład konstytucyjny w Polsce, opierając się na Konstytucji, działając na jej podstawie i w jej granicach 
Wykonywać wszystkie wiążące wyroki sądów powszechnych, administracyjnych SN, NSA i Trybunałów, 
Przeprowadzić zarówno naprawę wymiaru sprawiedliwości, jak i jego reformę 
Przywrócić niezależność Trybunału Konstytucyjnego i odbudować jego autorytet 
Stworzyć Krajową Radę Sądownictwa niezależną od polityków i bliższą obywatelom 
Zapewnić, aby sądy były niezależne od polityków 
Zapewnić prokuratorom niezależność od politycznych nacisków 
Zadbać o sprawne sądy 
Uczynić sądy dostępnymi dla ludzi

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …