Najnowsze informacje
Strona główna / Szkolenia / Rekrutacja i selekcja w ZZL

Rekrutacja i selekcja w ZZL

Warsztaty szkoleniowe organizowane przez Lexis Nexis w sferze Zarządzania Zasobami Ludzkimi odbędą się od 18 do 19 sierpnia 2010r. (środa-czwartek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w Warszawie

Cel szkolenia:
Celem niniejszych warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnego przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji kandydatów. Zagadnienia ujęte są w ramy zarządzania od strony prawdziwego Kapitału Ludzkiego oraz budowania PR firmy. Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić kompetencje profesjonalnego doradcy personalnego w symulowanych grach i ćwiczeniach. Szkolenie jest nastawione na trening praktycznych umiejętności pozyskiwania kandydatów, przeprowadzania efektywnych rozmów kwalifikacyjnych i świadomego sterowania procesami rekrutacyjnymi wewnątrz firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym.
Osoby docelowe:
Pracownicy działów HR, menedżerowie, Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych pracowników, Osoby, która chcą ugruntować wiedzę i umiejętności z zakresu procesu rekrutacji i selekcji.
Prelegent:
Agnieszka Ludew – Psycholog, trener biznesu, specjalista doradztwa zawodowego i organizacyjnego, specjalista ds. AC/DC, trener umiejętności psychospołecznych certyfikowany przez PTP, trener Szkoły Trenerów. Praktyk w zakresie konstruowania i koordynowania projektów doradczo-szkoleniowych w oparciu o potencjał pracowniczy. Zajmuje się wykorzystaniem systemów kompetencyjnych w budowaniu skutecznych zespołów pracowniczych i usprawnianiu ich funkcjonowania w zależnościach służbowych, w ośrodkach rozwoju i tworzeniu zawodowych ścieżek karier. Realizowała projekty budowy opisów i profili kompetencyjnych stanowisk kierowniczych, kompleksowej oceny kompetencji pracowników, koordynacji działań rekrutacyjnych, badania potencjału trenerów. Publikuje dla wydawnictwa prawniczego, Kadry w Urzędzie, publiczni.pl i Trener Biznesu.
Program: PIERWSZY DZIEŃ
9:00 ? 11:00 1.Wprowadzenie do tematyki Podstawy procesu rekrutacyjno-selekcyjnego. Prawne obostrzenia procesu rekrutacji. Źródła pozyskiwania kandydatów.
11:00 ? 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:00 2.Jak odnaleźć idealnego kandydata? ? część I .Budowanie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata. Wybór kluczowych wskaźników dopasowania do stanowiska.
13:00 ? 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 15:45 3.Jak odnaleźć idealnego kandydata? – część II. Tworzenie skutecznych ogłoszeń o pracę (również jako narzędzie PR). 4.Jak odczytywać informacje od kandydatów? Analiza dokumentów aplikacyjnych. Wstępna rozmowa telefoniczna.
15:45 ? 16:00 5.Podsumowanie dnia
DRUGI DZIEŃ
9:00 ? 11:00 6.Jak przeprowadzić efektywną rozmowę kwalifikacyjną? Budowanie sprzyjającej atmosfery spotkania (również jako narzędzie PR). Metody prowadzenia rozmów i wywiadów. Budowanie pytań weryfikujących istotne z punktu widzenia stanowiska kompetencje. Błędy w rozmowie ? jak ich uniknąć?
11:00 ? 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:00 7.Jakie kompetencje warto rozwijać, aby skuteczniej realizować projekty selekcyjne? ? część I Analiza własnych mocnych stron i obszarów rozwoju. Postawa osoby rekrutującej a postawa kandydata ? wzajemny układ oddziaływań. Techniki komunikacyjne usprawniające przebieg rozmowy.
13:00 ? 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 15:45 8.Jakie kompetencje warto rozwijać, aby skuteczniej realizować projekty selekcyjne? ? część II Kalibracja zachowań kandydata i wypowiedzi. Minimalizowanie powszechnych błędów w ocenie kandydata. 9.Jak z korzyścią dla firmy zamykać proces selekcyjny? Wybór najlepszego kandydata i przekazanie informacji o chęci zatrudnienia. Przekazywanie informacji zwrotnej pozostałym kandydatom.
15:45 ? 16:00 10.Podsumowanie kluczowych elementów szkolenia.
Szczegółowy program dostępny na stronie http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/rekrutacja_i_selekcja_zzl.html Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18.