Finansowanie pomostowe

Represje policji a pandemia

Fundacja Omega Research przedstawiła stanowisko ws. stosowania środków drażniących wobec demonstrujących w pandemii. Dokument zawiera informacje na temat wpływu stosowania drażniących środków chemicznych używanych przez organy bezpieczeństwa w trakcie tłumienia protestów ulicznych, na rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19).

Fundacja Omega Research z siedzibą w Wielkiej Brytanii, współpracuje z Krajowym Mechanizmem Prewencji Tortur, którego funkcję pełni w Polsce RPO.

W Stanowisku czytamy m.in.: „Międzynarodowe standardy w zakresie praw człowieka stanowią, że „drażniące substancje chemiczne mogą być stosowane jedynie w sytuacji, gdy uprawniony funkcjonariusz ma uzasadnione podejrzenie, że może dojść do nieuniknionego zagrożenia zdrowia , a nie jedynie uszkodzenia mienia. Nie mogą być one wykorzystywane do rozpędzania pokojowych demonstracji lub stosowane tam, gdzie znajdują się osoby starsze, dzieci, lub inne osoby, które mogą mieć problem z przemieszczaniem się w celu uniknięcia kontaktu z chemikaliami. Niedopuszczalne jest także ich stosowanie w zamkniętych pomieszczeniach lub na stadionach sportowych, gdzie możliwości wyjścia są ograniczone i gdzie występuje niebezpieczeństwo zmiażdżeń”. Stanowisko Fundacji Omega znajduje swoje odzwierciedlenie w Przewodniku po użyciu siły i broni palnej w egzekwowaniu prawa, który stanowi, że nie wolno „[…] używać granatów ze środkami rozpraszania tłumu na dużych przestrzeniach wobec większych grup ludzi, chyba że poziom przemocy jest tak wysoki, że [funkcjonariusze organów ścigania] nie mogą opanować zagrożenia poprzez działania ukierunkowane jedynie na osoby agresywne” . Gdy dochodzi do wykorzystania drażniących środków chemicznych, ludzie nie powinni być wystawieni na ich działanie w sposób przedłużony lub wielokrotny. Poza istniejącymi już obawami, wykorzystanie drażniących środków chemicznych w czasie pandemii może nieść za sobą podwyższone ryzyko wywołania niezamierzonych szkód.”

Sprawdź także

PE: Aborcja to prawo kobiet

W czwartek Parlament Europejski przegłosował przyjęcie rezolucji dotyczącej aborcji w Polsce. W dokumencie znajduje się …