Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Resort chce tylko izolować

Resort chce tylko izolować

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął udział w seminarium ?Groźni? więźniowie po wyrokach. Wypuszczać? Leczyć? Izolować? Z wypowiedzi W. Węgrzyna wynika,że ani na krok nie chce odejść od ducha nowelizacji kodeksu i zdaniem resortu jedynym wyjściem separacji skazanych od społeczeństwa jest ich dodatkowa izolacja…w ośrodkach terapii osobowości więźniów. Mimo iż odbyli w całości karę więzienia.
Seminarium, o czym donosiliśmy, poświęcone było projektowi ustawy ?o postępowaniu wobec osób zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób?, który zakłada możliwość izolowania i leczenia w ośrodkach terapii osobowości więźniów, po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności.
– Silne uzależnienie sprawcy od sadystycznych bodźców powoduje, że terminowa kara pozbawienia wolności nie działa odstraszająco. Co więcej, perspektywa zakończenia odbywania kary jest niezależna od postępów w resocjalizacji, a więc skazany nie ma motywacji, aby dokonać rzeczywistej zmiany swojego nastawienia. W efekcie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia podobnych przestępstw na tle innych skazanych jest znacznie wyższe – mówił w swoim wystąpieniu wiceminister Węgrzyn. Wiceminister podkreślił, że fakt, iż w przypadku szczególnie niebezpiecznych sprawców brutalnych przestępstw mamy do czynienia z realnym zagrożeniem wynikającym z określonego stanu psychicznego, innym niż w przypadku typowego przestępcy spowodował, że Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło pracę nad szukaniem takich rozwiązań i środków prawnych, których celem jest izolacja i terapia pozwalająca zmniejszyć to zagrożenie.
– Środki te mają na celu ochronę życia ludzkiego i jeśli zostaną ograniczone tylko i wyłącznie do najpoważniejszych tzw. drapieżców seksualnych spełniają kryterium proporcjonalności. Postanowiliśmy bazować na doświadczeniach innych państw i stworzyć system odbiegający od systemu represji karnej: między innymi poprzez orzekanie środków na wzór ustawy o zdrowiu psychicznym. Orzekać będzie sąd opiekuńczy, który będzie posiłkował się opiniami biegłych psychiatrów. Osoba będzie umieszczona w ośrodku, w którym warunki będą dalece odbiegać od warunków zakładu karnego ? powiedział Wojciech Węgrzyn. Wiceminister zaznaczył ponadto, że w ośrodku podstawowym celem będzie terapia, prowadzona przez psychoterapeutów.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …