Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Resort i sędziowie o sobie

Resort i sędziowie o sobie


Zmiany kadrowe, których celem było usprawnienie pracy sądów, sprawdzają się. Pozytywnie oceniają je sami sędziowie, o czym świadczą najnowsze informacje roczne o działalności sądów rejonowych. Aż 96 proc. tego rodzaju raportów zostało pozytywnie zaopiniowanych, w tajnym głosowaniu, przez zebrania sędziów.

Informacja roczna to najważniejsze sprawozdanie, w którym ocenia się, czy prezesi sądów dobrze wykonywali swoje obowiązki. Raport zawiera m.in. dane o obsadzie kadrowej sądu i działalności administracyjnej, statystykę spraw, informacje o ewentualnych skargach na opieszałość. To również podsumowanie zawierające diagnozę sytuacji sądu oraz opis podjętych i planowanych działań.

Informację sporządza prezes, a opiniuje ją zebranie sędziów, czyli wszyscy sędziowie sądu rejonowego. Uchwały zebrania sędziów zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi choć jeden z obecnych członków zebrania.

Ta w pełni przejrzysta procedura jest więc głosowaniem sędziów nad swoistym wotum zaufania dla obecnych prezesów sądów rejonowych. Blisko 70 proc. z nich zostało powołanych od 12 sierpnia 2017 r., na mocy znowelizowanej ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która jest elementem reformy wymiaru sprawiedliwości.

Na 318 sądów rejonowych w Polsce, tylko w 12 sądach (3,8 proc.) informacje roczne zostały zaopiniowane negatywnie. Świadczy to o tym, że zmiany zachodzące w polskim sądownictwie są dobrze oceniane przez samych sędziów.

Informacje roczne podlegają ocenie prezesa sądu wyższego rzędu, a informacja roczna sporządzona przez prezesa sądu apelacyjnego podlega ocenie Ministra Sprawiedliwości.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Zupełnie inny obraz sądów i sędziów wyłania się z anonimowej ankiety, którą wypełniło już prawie 3700 sędziów ze 154 sądów. Oceniają oni KRS w referendum zorganizowanym przez Forum Współpracy Sędziów

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …