Najnowsze informacje

Resort :”Nie ma sprawy”

HFPC pyta o wdrożenie dyrektywy o dostępie do adwokata. Ministerstwo Sprawiedliwości: polskie prawo jest zgodne z przepisami dyrektywy

♦ HFPC skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości pytanie, czy planowane są prace nad zmianą Kodeksu postępowania karnego w zakresie objętym postanowieniami dyrektywy o dostępie do adwokata.

♦ Przypominamy, że gwarantuje ona prawo podejrzanych i oskarżonych do kontaktu z prawnikiem bez zbędnej zwłoki, w tym przed pierwszym przesłuchaniem przez policję lub inny organ ścigania lub organ sądowy, a także niezwłocznie po pozbawieniu wolności.

W odpowiedzi z 28 stycznia 2020 roku Ministerstwo wskazało, że polskie prawo jest zgodne z przepisami dyrektywy oraz, że nie planuje w związku z tym żadnych zmian w obowiązujących regulacjach. Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że ani Komisja Europejska ani też Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które dokonują oceny stanu implementacji prawa europejskiego do krajowego porządku prawnego, nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Problematyka dyrektywy o dostępie do adwokata

Dyrektywę o dostępie do adwokata Parlament i Rada Unii Europejskiej przyjęły 22 października 2013 r. Termin na wdrożenie jej postanowień do porządku krajowego państw członkowskich upłynął 27 listopada 2016 roku. HFPC od dłuższego czasu monitoruje sposób funkcjonowania obecnych rozwiązań i niestety zauważa, że polskie przepisy nie wypełniają w pełni standardów wynikających z unijnych regulacji. Dlatego też w październiku 2019 roku HFPC razem z Naczelną Radą Adwokacką oraz Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie w trakcie Europejskiego Dnia Prawnika przygotowała listę postulatów dotyczących dostępu do adwokata. Najważniejsze z nich to:

zapewnienie dostępu do listy adwokatów na każdym komisariacie,
zagwarantowanie bezwzględnej poufności kontaktu klienta z adwokatem,
wprowadzenie środka naprawczego w wypadku niezapewnienia kontaktu z adwokatem.

Postulaty te wciąż zachowują swoją aktualność!!!!

Sprawdź także

Niezręczny raport AI

Zniszczony przez Rosjan dom mieszkalny w Charkowie Założyciel Amnesty International w Sztokholmie rezygnuje, polski oddział wydaje …