Strona główna / Aktualności / Resort odpiera zarzuty

Resort odpiera zarzuty

W nawiązaniu do publikacji, jakie pojawiły się na stronie internetowej www. radiozet.pl. w dniu 18 sierpnia 2015 r. pt. ?Możliwa korupcja w Ministerstwie Sprawiedliwości? informujemy, że już w stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. wskazywano, iż realizacja zadania ?Utworzenie i wdrażanie systemu informatycznego CentralnejBazy Danych oraz zakup sprzętu dla Zakładów dla Nieletnich? rozpoczęła się w roku 2005, a zakup sprzętu nastąpił w roku 2008. Podkreślono w nim, że nieprawdziwy jest również zarzut, że przetarg został ustawiony pod konkretną firmę. Przede wszystkim przypomnieć należy, że nie był prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości centralny przetarg. Wyboru sprzedawców i zakupów sprzętu dokonywały samodzielnie poszczególne placówki lub sądy okręgowe będące dysponentem środków budżetowych II stopnia. Zamówienia i zakup sprzętu były zrealizowane w kilkudziesięciu różnych podmiotach, a nie w jednej firmie.
Nieprawdziwy jest zarzut, że przetarg został ustawiony pod konkretną firmę. Zamieszczony na stronie internetowej www.radiozet.pl dokument, w sposób jednoznaczny wskazuje, że podane w nim parametry sprzętu komputerowego są jedynie przykładowe i mogą być analogiczne. W piśmie nie wskazywano przykładowego producenta sprzętu. Określenie przykładowych parametrów było konieczne dla zapewnienia kompatybilności systemu. Ponownie podkreślić należy, że zakupiony w roku 2008 sprzęt był wykorzystywany przez 31 z 32 placówek w ich bieżącej pracy.
Nieprawdą jest także podana informacja, że opublikowany na stronie internetowej Radia ?ZET? dokument jest pismem ówczesnego Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji. Został on bowiem podpisany przez sędziego – ówczesnego naczelnika Wydziału Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich.
Ministerstwo Sprawiedliwości jest otwarte na współpracę z organami ścigania celem wyjaśnienia wszelkich pojawiających się wątpliwości.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …