Strona główna / Aktualności / Resort podsumowuje Tydzień

Resort podsumowuje Tydzień

Tegoroczna edycja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw była już 11. z rzędu. Pierwszy raz dyżury specjalistów, pełnione w ramach Tygodnia, odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a nie jak bywało do tej pory w sądach i prokuraturach.
– Tym razem zdecydowaliśmy się na uruchomienie specjalnych dyżurów w 16 ośrodkach pomocy. Jak pokazują dane, każdego dnia tegorocznego Tygodnia o poradę zgłaszało się prawie 300 osób. To więcej, niż w poprzednich latach, kiedy dyżury były pełnione w sądach i prokuraturach. Potwierdza to nasze przekonanie o dużej potrzebie i sensie organizowania tego rodzaju inicjatyw ? oświadczył minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
W trakcie tegorocznej edycji Tygodnia bezpłatnych porad udzielali radcy prawni, adwokaci, prokuratorzy, asystenci sędziego, policjanci, komornicy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, a także radcowscy i adwokaccy aplikanci. W sumie z ich porad skorzystało prawie 1550 osób. Najwięcej pokrzywdzonych zgłosiło się do Centrum Aktywności Społecznej ?Pryzmat? w Suwałkach (172 osoby). Dużą popularnością cieszyły się również porady udzielane w Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS (163 osoby) oraz w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ?Niebieska Linia? w Warszawie (155 osób).
Czego najczęściej dotyczyły porady? Jak wynika z informacji przekazanych przez Ośrodki, pokrzywdzeni najczęściej pytali o pomoc w sprawach karnych, ale także rodzinnych, z zakresu prawa pracy czy też kwestii alimentacyjnych. Wiele osób postanowiło się także w tych dniach zgłosić po poradę psychologiczną. Najczęściej wybieraną przez pokrzywdzonych formą kontaktu ze specjalistami była osobista wizyta w Ośrodku. Coraz częściej wybieraną formą kontaktu ? obok telefonicznego – stają się także prośby przesyłane drogą elektroniczną (e-mail). Poza ośrodkami pomocy ? z inicjatywy samorządów prawniczych ? radcy prawni i adwokaci udzielali także porad w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz Okręgowych Radach Adwokackich. W Wielkopolsce porad udzielali także prokuratorzy w siedzibach prokuratur.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …