Strona główna / Aktualności / Resort ściga obrońcę Falenty

Resort ściga obrońcę Falenty

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik polecił Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi Markowi Małeckiemu, pełnomocnikowi Marka F., biznesmena skazanego w tak zwanej aferze podsłuchowej.

Adwokat ten przekazał mediom nieprawdziwe informacje, jakoby Marek F. został wywieziony z Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce „w nieznane miejsce” i jego pełnomocnicy nie mają z nim kontaktu.

Informacje te zdementowała Służba Więzienna, wyjaśniając, że Marek F. został przewieziony na badania psychologiczno-penitencjarne do ośrodka diagnostycznego w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce, a następnie od razu po badaniu wrócił do Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu, w którym przebywał wcześniej i przebywa obecnie.

Marek F. nigdy nie stracił prawa do kontaktów z pełnomocnikami i spotyka się z nimi na dotychczasowych zasadach. Do takich spotkań doszło m.in. 20 i 21 sierpnia, czyli już po powrocie do aresztu na Służewcu. Marek F. ma też prawo do wykonywania telefonów i z tego prawa korzysta – m.in. wykonał taki telefon 19 sierpnia, czyli także już po powrocie z badania.

Nieprawdziwa jest więc informacja, która została przekazana mediom przez adwokata Marka Małeckiego, jakoby miejsce pobytu osadzonego było nieznane, a pełnomocnicy stracili z nim kontakt. W ocenie Służby Więziennej takie zachowanie pełnomocnika było sprzeczne z zasadami etyki adwokackiej i uchybiło godności tego zawodu.

Opinię tę podzielił wiceminister Michał Wójcik, który po analizie wyjaśnień Służby Więziennej polecił wszcząć dochodzenie dyscyplinarne przeciwko Markowi Małeckiemu.

„Zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez adwokata Marka Małeckiego materialnej podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów z art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze, która przewiduje, że adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych” – głosi uzasadnienie ministerialnego wniosku o postępowanie dyscyplinarne.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …