Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Resortowy konkurs

Resortowy konkurs

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonymoraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2015.
Na stronie Ministerstwa Sprawiessliwości można zadać pytania dotyczące otwartego konkurs ofert na dotację z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Listy / Resortowy konkurs

Resortowy konkurs

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie 16 podmiotów – po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań statutowych, wykonania zadania polegającego
na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją siedzibą. Na czas realizacji zadania podmioty przyjmą nazwę: ?Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem?. Szczegóły na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …