Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rok portali orzeczeń

Rok portali orzeczeń

Mija rok od uruchomienia przez wszystkie Sądy Apelacyjne Internetowych Portali Orzeczeń. Orzeczenia sądów w sprawach karnych, cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych są dostępne on-line dla wszystkich zainteresowanych. Aplikacja działa już w 70 sądach (11 sądach apelacyjnych, 38 sądach okręgowych oraz 21 sądach rejonowych). Do dzisiaj zostało opublikowanych 21 749 orzeczeń. Stronę orzeczenia.ms.gov.pl od czasu uruchomienia Portalu w sądach apelacyjnych odwiedziło ponad 823 tys. użytkowników. Dzięki Internetowym Portalom Orzeczeń każdy, bez potrzeby dokonywania procesu rejestracji, może uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa danego Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem niektórych spraw, które zostały wyłączone (m.in. dotyczące rozwodów, separacji, czy też ubezwłasnowolnienia). Każde orzeczenie publikowane jest wraz z uzasadnieniem po dokonaniu uprzednio anonimizacji.
Wyszukiwanie podstawowe umożliwia odnalezienie poszukiwanego orzeczenia według dwóch kryteriów – słowa kluczowego lub sygnatury akt. Ponadto, korzystając z funkcji wyszukiwania zaawansowanego użytkownik może skorzystać z dodatkowych opcji.
Prawne podstawy publicznego dostępu do rozstrzygnięć sądowych leżą przede wszystkim w prawie do sądu i rzetelnego procesu gwarantowanych mocą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zaś publikacja orzeczeń sądów powszechnych w Internecie jest odpowiedzią na nowe wyzwania wymiaru sprawiedliwości. Przyjęty proces udostępniania treści orzeczeń odbywa się za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, z zachowaniem wszelkich wymogów normatywnych m.in. w przedmiocie ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.
Dostęp do owych treści spełnia wiele funkcji: wpływa na popularyzację podstawowych instytucji prawnych wśród obywateli, umożliwia zapoznanie się z treścią dowolnego orzeczenia, realizuje zasadniczą funkcję kontrolną wyrażoną przez tzw. kontrolę społeczną pracy wymiaru sprawiedliwości (dotychczas niemożliwą do wypełnienia na taką skalę), przeobraża wizerunek sądów powszechnych i wizerunek całego rozbudowanego systemu, którego generalnym zadaniem jest sprawne wymierzanie sprawiedliwości.
Internetowy portal orzeczeń zapewnia zachowanie pełnego bezpieczeństwa teleinformatycznego na każdym etapie jego wykorzystania. Stanowi on narzędzie służące ujednoliceniu linii orzeczniczej, wykonywaniu kontroli społecznej nad prawidłowością działania wymiaru sprawiedliwości, a także kształtowaniu kultury prawnej społeczeństwa. Jednocześnie portal wpisuje się w nurt realizowanej informatyzacji sądownictwa w Polsce. Dodatkowym atutem portalu jest możliwość oceny skutków regulacji dzięki możliwości łatwego zebrania i poddania analizie orzeczeń, które zapadły na podstawie konkretnego przepisu prawa. Wśród niewątpliwych korzyści można wyróżnić nie tylko zapewnienie szerokiej kontroli społecznej nad prawidłowością i legalnością procesów zachodzących w toku postępowania, ale także docelowo ujednolicenie linii orzeczniczej, podniesienie świadomości prawnej obywateli i przedsiębiorców, kształtowanie kultury prawnej oraz stabilizację porządku prawnego przez sprawne korygowanie błędnie sformułowanych regulacji oraz niwelowanie luk prawnych.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …