Strona główna / Szczypta soli / Romowie „pod celą”

Romowie „pod celą”

Rzecznik chce rozpoznać sytuację Romów w więzieniach. Kolejne pismo do Służby Więziennej

  • Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu działania dla rozpoznania sytuacji Romów przebywających w jednostkach penitencjarnych
  • AKTUALIZACJA: Romowie osadzeni w więzieniach skarżą się na przypadki niewłaściwego traktowania ze względu na pochodzenie. Stosowanie generalizujących i niesprawiedliwych skojarzeń zarówno przez osadzonych, jak i przez funkcjonariuszy SW umacnia stereotypy i pogłębia stygmatyzację.
  • Dlatego zastępca RPO Wojciech Brzozowski proponuje przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia dla funkcjonariuszy SW przez przedstawiciela Centralnej Rady Romów

Romowie są mniejszością etniczną charakteryzującą się odrębnością kulturową. Stanowią społeczność, która kieruje się utrwalonymi zasadami. 

Mając to na uwadze, zastępca RPO Wojciech Brzozowski zwraca się do gen. Andrzeja Leńczuka, zastępcy Dyrektora Generalnego SW o wskazanie, czy dają się dostrzec istotne różnice funkcjonowania więźniów pochodzenia romskiego w porównaniu z ogółem populacji więziennej. 

Inną kwestią jest, czy ich funkcjonowanie w izolacji penitencjarnej wymaga podejmowania działań dostosowanych do ich potrzeb.

Jeżeli zauważalny jest obszar skupiający uwagę administracji więziennej, to RPO prosi o podzielenie się spostrzeżeniami w tym zakresie. Jeżeli zaś SW odnotowuje specyficzne potrzeby i charakterystyczne problemy członków społeczności romskiej, to ZRPO zwraca się o ich przedstawienie.

Pyta również, czy organizowane są szkolenia funkcjonariuszy co do zasad i kultury społeczności romskiej, a jeżeli nie, to czy Służba Więzienna dostrzega potrzebę ich przeprowadzenia.

Źródło: Biuro RPO; Fot. Grzegorz Krzyżewski

Sprawdź także

Zmienić rejestr pedofilów

Co trzeba zmienić w „Rejestrze pedofilów”. Wystąpienie Marcina Wiącka do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich …