Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Romowie to też Polacy

Romowie to też Polacy

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do przewodniczącego Rady Etyki Mediów w sprawie praktyki podawania przez niektóre media informacji o narodowości sprawców czynów zabronionych lub osób podejrzanych o popełnienie takich czynów, gdy osoby te były pochodzenia romskiego. Utrwala to niekorzystny wizerunek Romów. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Stowarzyszenia Romów w Polsce, dotycząca praktyki polegającej na podawaniu przez niektóre media narodowości sprawców czynów zabronionych lub osób podejrzanych o popełnienie takich czynów, gdy osoby te były pochodzenia romskiego.
Przedstawiona w skardze praktyka budzi zaniepokojenie. Podawanie tego typu informacji w publikacjach opisujących zdarzenia, których okoliczności nie mają żadnego związku z narodowością osób w nich uczestniczących, przyczynia się w tym przypadku do stygmatyzacji członków mniejszości romskiej. Utrwala także niekorzystny wizerunek Romów, jaki funkcjonuje w świadomości społecznej. Ten wizerunek natomiast najczęściej tkwi u podłoża
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie przez Radę Etyki Mediów stanowiska w sprawie zgodności zasygnalizowanej praktyki z zasadą szacunku i tolerancji, wyrażoną w Karcie Etycznej Mediów.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …