Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Romowie wciąż na marginesie

Romowie wciąż na marginesie

Państwa europejskie nie wywiązują się z obowiązku zwalczania dyskryminacji, zastraszania i przemocy na tle etnicznym wobec Romów. Co więcej – w niektórych przypadkach nawet podsycają dyskryminację, jak wynika z opublikowanego 8 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu Romów, raportu Amnesty International. – W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wyraźny
wzrost przemocy wobec Romów w Europie.
Reakcja na to alarmujące zjawisko jest przygnębiająco nieadekwatna. To nieakceptowalne, że we współczesnej Europie niektóre społeczności romskie żyją w ciągłym zagrożeniu przemocą i atakami o charakterze pogromów – powiedziała Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska.

– Za często europejscy liderzy ulegają uprzedzeniom, podsycając przemoc wobec Romów poprzez określanie ich jako antyspołecznych i niemile widzianych. Generalnie potępiając najbardziej rażące przykłady przemocy wobec Romów, władze niechętnie przyznają, że nastąpił wzrost jej zasięgu i są zbyt bierne w jej zwalczaniu. Natomiast sama Unia Europejska niechętnie stawia państwom członkowskim wyzwanie w związku z systemową dyskryminacją Romów, która jest aż nazbyt oczywista – dodała Weronika Rokicka. – W wielu wypadkach organy ścigania nie zapobiegają rasistowskim atakom i nie zapewniają, że motywy nienawiści są odpowiednio wzięte pod uwagę, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności. Ukrywa się fakt, że uprzedzenia rasowe i etniczne pozostają silne w wielu jednostkach policji, a nie dąży się do ich wyeliminowania – powiedziała Weronika Rokicka.
Władze państw europejskich naruszają prawa Romów na wielu płaszczyznach: dyskryminacja, przymusowe wysiedlenia, segregacja i edukacja poniżej standardów są normą w wielu krajach. – Unia Europejska generalnie ma instrumenty prawne, by zapewnić skuteczne zwalczanie dyskryminacji i przemocy motywowanej nienawiścią. Jednak Komisja Europejska, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie procesu wdrażania prawa wspólnotowego w krajach członkowskich, do tej pory nie podjęła jasnych i zdecydowanych działań, które byłyby odpowiedzią na dyskryminację i przemoc wobec Romów w państwach członkowskich – zauważyła Weronika Rokicka.
Amnesty International wzywa władze krajowe i Unię Europejską do zapewnienia, że będą podejmować widoczne i wynikające z rzeczywistej woli działania, by walczyć z dyskryminacją, nietolerancją i przemocą w regionie.
Czechy
Latem i jesienią 2013 roku skrajnie prawicowe grupy w dziesiątkach miejscowości i miast w całym kraju przeprowadziły serię marszów antyromskich. Protesty te oznaczały systematyczne nękanie społeczności romskich. Między czerwcem a październikiem 2013 roku po konflikcie między Romami a innymi osobami, który miał miejsce na miejskim placu zabaw, grupy te razem z lokalnymi mieszkańcami organizowały regularne marsze w Czeskich Budziejowicach. Stefan, członek społeczności romskiej, powiedział Amnesty International: – Niektórzy nie rozumieją, że [podczas demonstracji] Romowie muszą pozostawać w domach, że dzieci… się boją. To trwa cały dzień i jest traumatycznym przeżyciem… Nikt nie powinien przeżywać czegoś takiego. Takie doświadczenia mają ludzie, którzy przeżyli wojnę. Myślę, że w 2013 roku, w XXI wieku, nie musimy doświadczać tego ponownie.
Francja
Uciekając przed dyskryminacją w krajach pochodzenia, 20 tysięcy Romów osiedliło się we Francji i żyje w nieformalnych obozowiskach, gdzie zwykle nie ma dostępu do podstawowych usług takich jak woda czy kanalizacja. Często padają oni ofiarą przymusowych wysiedleń, są nękani przez policję i inne osoby. Niekiedy są też atakowani. Wieczorem 22 listopada 2011 policja weszła do nieformalnego obozowiska koło kościoła St. Martin d’Arenc w Marsylii, żeby wysiedlić 10 rodzin romskich. Romowie twierdzą, że użyto gazu łzawiącego w namiotach, gdzie spały dzieci, oraz że zniszczono ich namioty oraz inne należące do nich rzeczy. R. został pobity przez policję: – Chciałem uciec, ale nic nie widziałem. Widziałem tylko wyjście przed sobą. Chciałem do niego dotrzeć, ale kiedy już tam byłem poczułem jak moja noga się łamie. Później nic już nie pamiętam – powiedział. R. Po zdarzeniu przeszedł operację i 6-miesięczną rehabilitację. Migranci romscy w Marsylii zwykle nie zgłaszają przypadków nękania, zastraszania lub przemocy, ponieważ nie wierzą, że policja im pomoże i obawiają się dalszej wiktymizacji. S., pracownik socjalny, który kiedyś mieszkał w nieformalnych obozowisku, powiedział AI: – Romowie boją się policji. Zabieram często dzieci do szpitala na leczenie i kiedy po drodze widzimy policjantów, boją się.
Grecja
W Grecji mieszka 250-350 tysięcy Romów i podobnie jak w innych częściach Europy od wieków spotykają się oni z dyskryminacją. W 2012 i 2013 roku miała miejsce seria ataków na Romów w Etoliko, miejscowości w zachodniej Grecji. Irini opisała Amnesty International, jak 4 stycznia 2013 roku doświadczyła ataku. 70 osób rzucało w domy koktajlami Mołotowa, kamieniami i deskami – Kiedy zobaczyłam, że się zbliżają, wzięłam moje dzieci i zamknęłam się w domu. Dzieci płakały, krzyczały… Bałam się. Kiedy wyjrzałam za okno, zobaczyłam wielu ludzi, z którymi dorastałam. Rzucili zapaloną butelkę i dom zaczął się palić. Tego dnia spłonęło lub zostało zniszczonych sześć domów i cztery samochody. Wielu Romów powiedziało AI, że czuli się zdradzeni przez policję. Jeden z mieszkańców podkreślał: – Kiedy wyjrzałem przez okno domu, widziałem dwóch policjantów. Patrzyli tylko i prosili ludzi, żeby przestali. Nic więcej nie zrobili.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …

Strona główna / Aktualności / Romowie wciąż na marginesie

Romowie wciąż na marginesie

Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) opublikowała sprawozdanie dotyczące sytuacji Romów w Europie. Wyniki badania pokazują, że wielu Romów nadal doświadcza dyskryminacji i wyłączenia społecznego w całej UE. ?Wyniki tych badań rysują ponury obraz obecnej sytuacji Romów w jedenastu państwach członkowskich UE.
?Wyniki tych badań rysują ponury obraz obecnej sytuacji Romów w jedenastu państwach członkowskich UE, które zostały objęte badaniami? ? mówi dyrektor FRA Morten Kjaerum.
?Dyskryminacja i uprzedzenia w stosunku do Romów utrzymują się. Wyniki pokazują, że trzeba działać szybko i skutecznie, przede wszystkim aby poprawić poziom edukacji Romów. Jest to klucz do uwolnienia ich przyszłego potencjału, który wyposaży młodych Romów w umiejętności niezbędne, aby przerwać to błędne koło dyskryminacji, wyłączenia i ubóstwa?.
Sprawozdanie wskazuje, że w 11 państwach członkowskich UE objętych badaniami (w tym w Polsce), w których żyje większość obywateli romskich, sytuacja Romów w obszarach zatrudnienia, edukacji, zakwaterowania i zdrowia jest gorsza od sytuacji ich nieromskich sąsiadów. Romowie w dalszym ciągu doświadczają dyskryminacji i nie mają wystarczającej świadomości praw, które gwarantuje im prawo unijne. Około 45% Romów objętych badaniami żyje w gospodarstwach domowych, w których nie ma dostępu do co najmniej jednego z udogodnień takich jak: kuchnia, toaleta, prysznic lub łazienka wewnątrz budynku.
Średnio około 40% Romów objętych badaniami żyje w gospodarstwach domowych, w których w ciągu ostatniego miesiąca jeden z domowników przynajmniej raz poszedł spać głodny, ponieważ nie wystarczało pieniędzy na zakup żywności. Badania pokazują również, że zaledwie 15% pełnoletniej młodzieży romskiej ukończyło szkołę średnią lub szkołę zawodową, w porównaniu z ponad 70% młodzieży spośród ich nieromskich sąsiadów.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …