Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rosja a polscy świadkowie

Rosja a polscy świadkowie

Zasadę wzajemności w prawie wyjaśnia rodzinom smoleńskim Prokuratura Generalna.

Oto treść komunikatu: Na dzisiejszej konferencji prasowej Pan Jarosław Kaczyński negatywnie wypowiedział się o przesłuchaniach w charakterze świadków członków rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, przeprowadzanych przez polskich prokuratorów na wniosek rosyjskiej prokuratury. Krytyka ta dotyczyła m.in. uprzedzania świadków o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W związku z powyższym Prokuratura Generalna oświadcza, że czynności te wykonywane są na podstawie art. 585 k.p.k. i Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 20 kwietnia 1959 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 z późn. zm.). Strony tej konwencji, w tym Rzeczpospolita Polska i Federacja Rosyjska zobowiązane są do udzielania sobie, w jak najkrótszym czasie, możliwie najszerszej pomocy prawnej w sprawach karnych. Oznacza to w praktyce, że w przypadku wnoszenia przez stronę polską o przesłuchanie osoby w charakterze świadka, w drodze międzynarodowej pomocy prawnej, należy zwrócić się do organu obcego państwa z prośbą o zapoznanie świadka z treścią art. 233 k.k., a także 182 i 183 § k.p.k. (treść przepisów). Zasada wzajemności, wynikająca z tej konwencji oznacza, że w przypadku realizacji przez polska stronę wniosku o pomoc prawną strony rosyjskiej, we wniosku takim zawarte są prośby o pouczenie polskich świadków o treści stosownych przepisów obowiązujących w Federacji Rosyjskiej.

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …