Najnowsze informacje

Rosja nie uznaje ETPC

W komunikacie, opublikowanym 7 maja na stronie Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej można przeczytać, że przyjęta została ustawa o nieprzestrzeganiu przez Rosję wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

„Europejski Trybunał Praw Człowieka stał się instrumentem walki politycznej przeciwko naszemu krajowi w rękach zachodnich polityków” – powiedzieć miał przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin.

Deputowani Dumy Państwowej przyjęli w trzecim czytaniu projekt ustawy federalnej o niewykonaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

„Europejski Trybunał Praw Człowieka stał się instrumentem walki politycznej przeciwko naszemu krajowi w rękach zachodnich polityków. Niektóre z jego decyzji były bezpośrednio sprzeczne z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, naszymi wartościami, tradycjami” – oznajmił Wiaczesław Wołodin. – Na przykład zeszłego lata ETPC zażądał, aby Rosja uznała małżeństwa osób tej samej płci. I było wiele takich decyzji Europejskiego Trybunału. Nie możemy się z tym zgodzić”

Przed drugim czytaniem deputowani Dumy Państwowej zaproponowali szereg poprawek.

„W szczególności decyzje ETPC przyjęte po 15 marca 2022 r. – od daty złożenia przez Federację Rosyjską wniosku o wystąpienie z Rady Europy – nie będą wykonywane. Również wypłaty odszkodowań pieniężnych na mocy uchwał EKPC, które weszły w życie przed 15 marca, będą dokonywane tylko w rublach i tylko na konta w rosyjskich bankach „- wyjaśnił przewodniczący Dumy Państwowej.

Ponadto decyzje rosyjskich sądów będą miały pierwszeństwo przed orzeczeniami ETPC.

Sprawdź także

Pamięć o sędzi Falcone

W 2022 roku Dzień Wymiaru Sprawiedliwości przypada 23 maja . 23 maja to święto Wymiaru …