Najnowsze informacje

Rosjanie już poza ETPC

ETPC: Rosja przestała być stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W Trybunale jest blisko 17,5 tysiąca spraw przeciwko Federacji Rosyjskiej

Zgodnie z Rezolucją CM/Res(2022)2 w sprawie ustania członkostwa Federacji Rosyjskiej w Radzie Europy przyjętą przez Komitet Ministrów 16 marca 2022 r. oraz zgodnie z uchwałą pełnego składu Trybunału o skutkach ustania tego członkostwa w świetle art. 58 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przyjętą 22 marca 2022 r., Rosja przestała być Wysoką Umawiającą się Stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z dniem 16 września 2022 r.

Jednocześnie ETPC informuje, że pozostaje właściwy do rozpatrywania skarg skierowanych przeciwko Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do działań lub zaniechań mogących stanowić naruszenie Konwencji, pod warunkiem, że wpłynęły one do 16 września 2022 r..

Od 16 września w Trybunale nie ma już miejsca dla sędziego z Federacji Rosyjskiej.

Jak podaje komunikat prasowy ETPC, 17 450 skarg skierowanych przeciwko Federacji Rosyjskiej czeka w Trybunale na rozpatrzenie.

Zdjęcie ilustrujące – autor: Adrian Grycuk. Źródło: Wikipedia.org

Zaczęło się od nierespektowania wyroków ETPC i TS UE przez Rosję. Rząd PiS idzie wiernie śladem rosyjskim. Czy Polskę także wyrzucą z Rady Europy i pozbawią Polaków prawa skargo do ETPC? Wiele na to wskazuje.

Kazimierz Brzezicki

Sprawdź także

Rosja bez wiz do Europy

Zawieszenie porozumienia o wizach do UE dla Rosjan. Jest zgoda ambasadorów UE, znamy datę Jest …