Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Rozwód korzystny dla Temidy

Rozwód korzystny dla Temidy

Prawie 70 procent ankietowanych internautów pozytywnie ocenia podziały w MS.Przedstawiamy pismo, które opublikował Andrzej Seremet ( na fotografii) z okazji rocznicy objęcia funkcji prokuratora generalnego:
31 marca 2011 roku, mija dokładnie rok od powstania Prokuratury Generalnej, jako niezależnego organu ochrony prawnej oraz od objęcia przeze mnie funkcji Prokuratora Generalnego, organu niezależnego od władzy wykonawczej. Rocznica skłania do refleksji nad tym, które spośród zamierzonych celów udało się osiągnąć, które zamierzenia wymagają kontynuowania, a które dopiero teraz jawią się jako konieczne do podjęcia. W mojej ocenie był to rok trudny dla tworzenia nowej struktury organizacyjnej. Konstytuowanie się Prokuratury Generalnej odbywało się w cieniu światowego kryzysu gospodarczego, który negatywnie wpłynął na możliwości naszego Państwa w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia oraz w cieniu katastrofy smoleńskiej, która wymusiła skoncentrowanie nadzwyczajnego zaangażowania i wysiłku na sprawnym i rzetelnym prowadzeniu tego śledztwa. Pomimo tych obiektywnych trudności, zrealizowano działania zapewniające prawidłową organizację i funkcjonowanie Prokuratury Generalnej oraz powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
W minionym roku działania prokuratury były nakierowane, nie tylko na realizację ustawowych zadań określonych w art. 3 ustawy o prokuraturze lecz także na wprowadzenie zmian zapewniających właściwe funkcjonowanie prokuratury w nowych warunkach ustrojowych. Zakończony praktycznie został proces powołania na funkcje prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców. Przygotowane zostały akty prawne określające podział zadań i zakres czynności kierownictwa i prokuratorów oraz sekretariatu w Prokuraturze Generalnej. Wprowadzono zmiany w zakresie organizacji pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Uregulowana została organizacja i zakres działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Zapewnione zostało funkcjonowanie Krajowej Rady Prokuratury, która w dniu 21 września 2010 roku, niezwłocznie po wybraniu lub powołaniu przez uprawnione organy wszystkich jej członków, rozpoczęła swoją działalność. Nadal podejmowane są wysiłki zmierzające do stworzenia z prokuratury instytucji, która racjonalne wykorzystuje potencjał osobowy i środki finansowe do wypełniania zadań ustawowych oraz zapewnia sprawiedliwe rozłożenie obowiązków służbowych.
Podjęte zostały prace zmierzające do przeprowadzenia kompleksowej analizy rozmieszczenia kadry prokuratorskiej oraz urzędników i innych pracowników. Tak zwana etatyzacja pozwoli, w moim przekonaniu, na racjonalne i sprawiedliwe rozmieszczenie kadry orzeczniczej i urzędniczej w kraju. Temu celowi służy ocena zasadności funkcjonowania ośrodków zamiejscowych prokuratur okręgowych i rejonowych oraz jednostek szczebla rejonowego o obsadzie od 3 do 5 etatów orzeczniczych, a nadto tych prokuratur rejonowych, które na obszarze swej właściwości nie posiadają siedziby sądu rejonowego. To oczywiście jedynie przykładowe wyliczenie działań organizacyjnych powodujących fundamentalne zmiany w dotychczasowym modelu funkcjonowania, które zostały podjęte, aby prokuratura mogła podjąć działalność w nowej rzeczywistości ustrojowej. W tym trudnym czasie prokuratura osiągnęła wyniki pracy, które statystycznie nie odbiegają ? a wielu zakresach są znacząco lepsze – niż osiągnięte w roku 2009.
Jest to wynik zaangażowania i wysiłku jaki Panie i Panowie; prokuratorzy, urzędnicy i pracownicy włożyliście w wypełnianie obowiązków służbowych. Mam świadomość, że wymagało to często poświęcenia czasu przeznaczonego dla siebie czy też rodziny. Za ten wysiłek i zaangażowanie pragnę Państwu serdecznie podziękować. Gratulując osiągniętych wyników życzę Państwu i sobie, tego aby w następnych latach nie zabrakło nam determinacji do kształtowania Prokuratury jako instytucji sprawnej, rzetelnej i cieszącej się należnym szacunkiem społecznym.
Prokurator Generalny Andrzej Seremet
Z okazji rocznicy rozdziału tych stanowisk Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło sondaż wśród internautów pytając czy rozdział obu funkcji był korzystny dla praktyki wymiaru sprawiedliwości: 67, 31 procent odpowiedzilao TAK; 24, 89 procent- NIE i 7,81 procent- NIE WIEM.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …