Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / RP członkiem CEP

RP członkiem CEP

Ministerstwo Sprawiedliwości nowym członkiem Konfederacji Europejskiej Probacji

Ministerstwo Sprawiedliwości dołączyło do grona instytucji należących do Konfederacji Europejskiej Probacji (CEP) (Confederation of European Probation) skupiających wokół siebie praktyków, menedżerów, naukowców, pracujących w obszarze kuratorskim i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych z całej Europy.

Nasza chęć przystąpienia do Konfederacji Europejskiej Probacji wynika z uznania wartości dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i najlepszymi praktykami na platformie międzynarodowej. Wierzymy, że członkostwo w CEP nie tylko usprawni nasze własne usługi kuratorskie, ale także przyczyni się do zbiorowych wysiłków na rzecz poprawy systemów kuratorskich w całej Europie – powiedziała wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart w wywiadzie dla CEP.

Celem CEP jest promowanie readaptacji społecznej sprawców przestępstw poprzez sankcje społeczne i środki, takie jak nadzór kuratorski, mediacja i postępowanie pojednawcze.

CEP angażuje się w podnoszenie rangi probacji i zwiększanie profesjonalizmu w tej dziedzinie, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Konfederacja Europejskiej Probacji promuje ogólnoeuropejską współpracę poprzez organizowanie konferencji poświęconych aktualnym zagadnieniom związanym z probacją, stymulując wymianę poglądów na temat kurateli sądowej.

Członkowie CEP reprezentują unikalną sieć wiedzy specjalistycznej na temat pozytywnych sposobów pracy ze sprawcami przestępstw. Ich wspólną troską jest to, jak chronić społeczeństwo bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów wynikających z pobytem skazanych w więzieniach.

Dla organów europejskich, takich jak Unia Europejska i Rada Europy, CEP jest rzecznikiem sektora probacji, który zapewnia ekspercką wiedzę i dane służące do analiz porównawczych. Przyjęcie Ministerstwa Sprawiedliwości w skład członków organizacji stanowi część procesu przywracania praworządności w Polsce oraz profesjonalizuje działania wymiaru sprawiedliwości.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …