Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / RP naruszyła prawa dziennikarza

RP naruszyła prawa dziennikarza

Polski rząd, w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu przyznał się do naruszenia art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (swoboda wypowiedzi) w sprawie red. Tygodnika Pułtuskiego, Jarosława Kopcia, skazanego za odmowę publikacji sprostowania . Dziennikarz otrzyma 18.000 zł zadośćuczynienia. J. Kopeć przegrał w kraju dwa procesy o niedopełnienie obowiązku publikacji sprostowania tego samego tekstu – w wydaniu drukowanym swojej gazety oraz w wydaniu internetowym. Sprostowanie dotyczyło tekstu, w którym dziennikarz krytykował lokalnego polityka. W pierwszym procesie dziennikarz został skazany na surową karę m. in. 300 godzin ograniczenia wolności. W 2010 r. dziennikarz skierował skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jednocześnie przepisy karne (m. in. art. 46 ust. 1 prawa prasowego), na mocy których red. Kopeć został skazany, TK uznał za niezgodne z Konstytucją i straciły one moc obowiązującą. W związku z wyrokiem TK dziennikarz złożył wniosek o wznowienie postępowania karnego.
W sierpniu 2012 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wznowił postępowanie, uchylił wyroki skazujące i uznał jednocześnie, że zachodzą przesłanki do uniewinnienia oskarżonego. W tym czasie skarga red. Kopcia była już zakomunikowana przez Trybunał strasburski polskiemu rządowi. Z uwagi na te okoliczności rząd zaproponował złożenie w sprawie jednostronnej deklaracji, w której przyznaje, że doszło do naruszenia swobody wypowiedzi skarżącego i zaproponował zapłatę 18.000 zł. zadośćuczynienia. Ze względu na to, że J. Kopeć po wyroku TK i wznowieniu postępowania karnego został ostatecznie uniewinniony (a przepis, na podstawie którego został pierwotnie skazany już nie obowiązuje), skarżący zgodził się na takie rozwiązanie pod określonymi warunkami. Skarżący zastrzegł, że poza wyraźnym przyznaniem się do naruszenia Konwencji, rząd musi także zobowiązać się do przetłumaczenia jednostronnej deklaracji na język polski, opublikować ją na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także przesłać ją do wszystkich sądów krajowych, które orzekały w sprawie. W tej sytuacji ETPC doszedł do wniosku, że strony wypracowały ugodowe rozwiązanie sporu, które w wystarczającym stopniu zapewnia ochronę praw człowieka i rekompensatę za ich naruszenie w niniejszej sprawie i nie ma potrzeby wydawania wyroku.
Trybunał skreślił zatem sprawę z listy spraw na podstawie art. 39 Konwencji. Nad wykonaniem przez rząd warunków ugody będzie teraz czuwał Komitet Ministrów Rady Europy. Była to już trzecia polska sprawa przed ETPC dotycząca skazania za brak sprostowania w ciągu ostatnich lat. Pozostałe dwie sprawy także zakończyły się korzystnie dla skarżących (Kaperzyński p. Polsce ? wyrokiem ETPC uznającym naruszenie art. 10 EKPC; Sroka p. Polsce ? jednostronną deklaracją rządu, w której rząd przyznaje się do naruszenia art. 10 EKPC). Na prośbę HFPC sprawę red. Kopcia przed polskimi sądami prowadził pro bono adwokat Konrad Nowak oraz adw. Milena Bełczącka z kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto. Przed ETPC skarżącego reprezentowali prawnicy HFPC.
Z decyzją ETPC ( w jęz. angielskim) można się zapoznać na stronie HFPC.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …