Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / RP płaci za przewlekłość w sądach

RP płaci za przewlekłość w sądach

Rząd RP zapłaci 28 tysięcy euro tytułem odszkodowania po kolejnej porażce w Strasburgu.

14 grudnia 2010 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Starsburgu wydał dwa wyroki w sprawach przeciwko Polsce: Kosińska przeciwko Polsce (skarga nr 42797/06) oraz Zjednoczone Browary Warszawskie Haberbusch i Schiele S.A. przeciwko Polsce (skarga nr 35965/03), w których stwierdził naruszenie art. 6 ust 1 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w związku z nadmierną długością postępowania sądowego.
W sprawie Kosińska przeciwko Polsce skarżąca Grażyna Kosińska zarzuciła naruszenie art. 6 ust 1 Konwencji w związku z nadmierną długością postępowania sądowego, które łącznie toczyło się przez piętnaście lat i trzy miesiące. Trybunał stwierdził, że Rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów będących w stanie przekonać go, że w sprawie nie nastąpiła przewlekłość postępowania i uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust 1 Konwencji, przyznając skarżącej kwotę w wysokości 11.000 euro tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę w wysokości 3.000 euro tytułem poniesionych kosztów. Podobnie w sprawie Zjednoczone Browary Warszawskie Haberbusch i Schiele S.A. przeciwko Polsce skarżąca, polska spółka akcyjna Zjednoczone Browary Warszawskie Haberbusch i Schiele S.A. zarzuciła naruszenie art. 6 ust 1 Konwencji w związku z nadmierną długością postępowania sądowego, które rozpoczęło się w dniu 12 czerwca 1991 roku, toczy się już więc ponad siedemnaście lat i trwa nadal. Analizując materiał dowodowy Trybunał uznał, że Rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów będących w stanie przekonać go, że w sprawie nie nastąpiła przewlekłość postępowania. Trybunał stwierdził, iż doszło do naruszenia art. 6 ust 1 Konwencji i przyznał skarżącej spółce kwotę w wysokości 14.000 euro tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę w wysokości 450 euro tytułem poniesionych kosztów.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …