Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / RPO analizuje wkłady mieszkaniowe

RPO analizuje wkłady mieszkaniowe

Od połowy 2007 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi korespondencję z ministrami kierującymi resortem budownictwa, dotyczącą problemów wynikających w praktyce z częstych zmian przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Resort podzielił szereg sygnalizowanych przez RPO wątpliwości, jednak nie podjął w tym zakresiejakiejkolwiek inicjatywy ustawodawczej. Do zagadnień poruszanych przez Rzecznika należy kwestia rozliczania wkładów mieszkaniowych wpłaconych w związku z uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, zwracanych obecnie z powodu wygaśnięcia tego prawa. Brak jest także przepisów określających finansowe zasady przenoszenia własności mieszkań zakładowych, przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Nowelizacji wymagają przepisy wprowadzające zasadę, ze lokal, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może być zbyty przez spółdzielnię wyłącznie w trybie przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Rzecznik w swoich wystąpieniach poruszał też problem związany z obrotem spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali, znajdujących się w budynku wybudowanym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowanie wieczyste. Zagadnienia te dotyczą istotnych interesów członków spółdzielni, przede wszystkim interesów o charakterze majątkowym. Dodatkowo, obowiązek zmiany niektórych regulacji wynika wprost z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie podjęcia zdecydowanych działań na rzecz uporządkowania stanu prawnego w dziedzinie spółdzielczości mieszkaniowej.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …