RPO broni weterynarza

Lekarz weterynarii, znany z niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom, został ukarany grzywną za „nielegalne prowadzenie schroniska dla zwierząt i transport zwierząt”. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Rzecznik uznał, że działania podjęte przez inspekcję weterynaryjną stanowią zaprzeczenienałożonego na nie obowiązku wspierania obywatelskich inicjatyw na rzecz ochrony zwierząt (art. 74 ust. 4 Konstytucji). RPO zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzje administracyjne nakazujące weterynarzowi wstrzymanie działalności. To istotne, bo właśnie powołując się na te decyzje inspekcja weterynaryjna obwiniła weterynarza o popełnienie wykroczeń i teraz to jest podstawa do postępowania przed sądem karnym.
W ocenie Rzecznika zakwalifikowanie pracy lekarza weterynarii do kategorii działalności, która wymaga zezwolenia (prowadzenie schroniska dla zwierząt i transport zwierząt), nastąpiło z naruszeniem prawa. Podstawą zaskarżenia decyzji organów Inspekcji Weterynaryjnej były ich wady prawne, w tym związane z naruszeniem prawa unijnego dotyczącego transportu zwierząt. Ta sprawa pokazuje także niedociągnięcia obecnie obowiązujących regulacji dotyczących ochrony zwierząt. Fragmentaryczne nowelizacje ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzane w ciągu ostatnich 20 lat, powodują coraz większą niespójność regulacji prawnych. Nie uwzględniają również wzrostu społecznej aktywności w dziedzinie ochrony zwierząt, przez co działalność wielu organizacji zapewniających tymczasowe schronienia bezdomnym zwierzętom pozostaje poza ramami prawnymi i może zostać uznana za nielegalne prowadzenie schroniska dla zwierząt. Oceny zaskarżonych przez Rzecznika decyzji dokona niezawisły sąd, który, na co Rzecznik liczy, wskaże, jak powinno być rozumiane pojęcie prowadzenia schroniska dla zwierząt.
Rzecznik zwróci uwagę właściwym władzom na konieczność przeglądu przepisów dotyczących ochrony zwierząt, które z jednej strony powinny zapewniać skuteczne mechanizmy nadzoru, ale z drugiej nie mogą służyć za narzędzie do hamowania obywatelskich inicjatyw służących dobru zwierząt. RPO będzie monitorował tę sprawę, także w zakresie toczącego się postępowania wykroczeniowego.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …