Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / RPO o przesyłkach sądowych

RPO o przesyłkach sądowych

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził zaniepokojenie problemami w sprawnym doręczaniu przesyłek sądowych, wiążącymi się z wejściem w życie umowy zawartej w grudniu 2013 r. z nowym operatorem pocztowym w sprawie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek sądownictwa i prokuratury. Z informacji dostępnych w mediach wynika, że przejęcie obsługi pocztowej przez nowego operatora w opisanym zakresie budzi różnego rodzaju kontrowersje. Korespondencja w niektórych sądach pojawia się nieregularnie. Opóźnienia w doręczaniu stronom procesu korespondencji powodują odwoływanie rozpraw. Punkty odbioru przesyłek są zlokalizowane m.in. w takich miejscach jak: lombardy, sklepy monopolowe, budki na targowiskach.
Powstaje więc wątpliwość, czy taka lokalizacja nie godzi w powagę i autorytet sądu i nie podważa zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości.
Pilnego wyjaśnienia wymaga również kwestia przekazywania akt sądowych. W sprawie zabrały głos Naczelna Rada Adwokacka oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, które w podjętych uchwałach wskazują, że nie jest oczywiste, czy przy wyborze oferenta wzięto pod uwagę takie elementy jak: niezakłócony przebieg postępowań sądowych, zapewnienie braku ingerencji osób trzecich w tok postępowań, zapewnienie tajemnicy korespondencji oraz ochrony danych osobowych uczestników postępowań sądowych.
Prawidłowe doręczanie przesyłek sądowych ma bezpośredni związek z konstytucyjnie chronionym prawem do sądu. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie godzą w sferę konstytucyjnych praw obywateli.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy przy wyborze oferenta w trybie przetargu brano pod uwagę, oprócz kryterium cenowego, także standardy i warunki świadczenia usługi. Rzecznik prosi także o przedstawienie stanowiska Ministra w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami w doręczaniu przesyłek.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …