Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / RPO o więźniach CIA

RPO o więźniach CIA

Począwszy od 2005 roku Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania zmierzające do wyjaśnienia kwestii przewożenia przez terytorium Polski i przetrzymywania w Polsce oraz niewłaściwego traktowania obcokrajowców podejrzewanych o terroryzm. Problem ten, w kontekście respektowania przez polskie władze praw i wolności człowieka i obywatela…
….jest nadal poruszany na forum międzynarodowym. Początkowo zaprezentowano Rzecznikowi oficjalne stanowisko Rządu RP – dementujące istnienie tzw. tajnych więzień CIA na terytorium Polski oraz osadzanie osób wbrew prawu i międzynarodowym konwencjom, których Polska jest sygnatariuszem.
W czerwcu 2008 r. Rzecznik wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie informacji o podejmowanych działaniach, mających na celu dalsze zweryfikowanie okresowo ukazujących się wiadomości o przewożeniu przez terytorium Polski i przetrzymywaniu na terenie kraju oraz poddawaniu torturom osób – członków terrorystycznej organizacji Al-Kaida.
W odpowiedzi Premier poinformował Rzecznika, iż zwrócił się do Prokuratora Generalnego z prośbą o przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanego przetrzymywania na terenie Polski obcokrajowców podejrzewanych o terroryzm. W marcu 2008 r. wszczęto postępowanie przygotowawcze prowadzone w trybie śledztwa, które toczy się nadal. Długotrwałość tego postępowania może wpływać negatywnie na ocenę prawa do rzetelnego i dokonanego w rozsądnym terminie rozpoznania tej sprawy. Ocena taka może być także przedmiotem rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co może spowodować finansową odpowiedzialność Państwa Polskiego.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o podejmowanych działaniach w celu zapobieżenia ewentualnym negatywnym następstwom przedłużającego się śledztwa.

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …