Strona główna / Aktualności / RPO podpowiada NIK

RPO podpowiada NIK

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała plan pracy na 2018 rok. NIK zakłada przeprowadzenie 110 kontroli planowych, ponadto skontroluje wykonanie budżetu państwa i realizację założeń polityki pieniężnej w 2017 r. Ważnym elementem tworzenia planu pracy NIK są zgłaszane przez organy władzy publicznej sugestie dotyczące ewentualnych obszarów kontroli.W ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił 14. takich tematów. Trzy z nich zostały włączone do planu pracy NIK na 2018 rok w pełni, kolejne dwa tematy zostaną zrealizowane częściowo w kontrolach planowych lub formie kontroli doraźnych. Z inicjatywy RPO, Najwyższa Izba Kontroli zbada: Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (nr kontroli P/18/005) Zmiany w systemie oświaty (nr kontroli P/18/027) Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców (nr kontroli P/18/105) Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej (P/18/074) Działalność samorządowych instytucji kultury (P/18/022) Szczegółowe plany pracy NIK na 2018 rok są dostępne pod adresem: www.nik.gov.pl

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …