Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

RPO pyta, Ziobro milczy

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczono 8-stron załącznika ze sprawami w których RPO żąda od ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego, odpowiedzi.

.
Wielce Szanowny Panie Ministrze,
pozwalam sobie zwrócić się do Pana z uprzejmą prośbą o spowodowanie przyspieszenia odpowiedzi na skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości wystąpienia RPO w sprawach ważnych dla obywateli. Szczególne znaczenie terminowe mają wystąpienia w sprawach karnych, dlatego właśnie ich listę dołączam do mojego pisma – chodzi o łącznie 30 wystąpień, w tym 8 ponowień, najstarsze nosi datę 10 marca 2016 roku.
Zmuszony jestem zauważyć w tym kontekście, że nieudzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiedzi na jego wystąpienia stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179), który wymaga, by każdy organ otrzymujący wystąpienie udzielał na nie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.
Niezależnie od wymogów ustawowych, chciałem również zaapelować do Pana Ministra jako do osoby, na której spoczywa szczególna odpowiedzialność.

Za każdym z tych wystąpień kryją się bowiem konkretne ludzkie sprawy. Obywatele mają prawo oczekiwać, że kierowany przez Pana resort potraktuje ich problemy z należytą powagą.

Ufają również, że Pan osobiście dołoży wszelkich starań, aby każdy zgłoszony przez nich problem znalazł godne i sprawiedliwe rozwiązanie. Dlatego raz jeszcze bardzo proszę, Panie Ministrze, nie zawiedźmy tych oczekiwań.
Z wyrazami szacunku,
Adam Bodnar

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …