Strona główna / Listy / RPO u Marszałka

RPO u Marszałka

4 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z marszałkiem Sejmu RP X kadencji Szymonem Hołownią. Spotkanie dotyczyło najważniejszych problemów działalności urzędu.

Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat problemów, które obywatele najczęściej poruszają w skargach kierowanych do Rzecznika oraz kwestii generalnych, takich jak problemy władzy sądowniczej i kryzys na granicy polsko-białoruskiej.

RPO wskazał na konieczność zapewnienia szerszego udziału w pracach izby przedstawicielom osób z niepełnosprawnościami. Podkreślił, że zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami każda decyzja prawodawcza powinna być konsultowana ze środowiskiem tych osób.

Rozmowa dotyczyła także funkcjonowania BRPO i konieczności zapewnienia odpowiedniego finansowania z uwagi na trudną sytuację budżetową biura.

Marcin Wiącek podkreślił ponadto, że jest gotowy, wraz z zastępcami i współpracownikami, do współdziałania z Sejmem RP i jego organami w pracach legislacyjnych dotyczących projektów ustaw odnoszących się do wolności i praw człowieka, a zwłaszcza projektów wykonujących rekomendacje wskazywane w wystąpieniach generalnych RPO.

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …