Finansowanie pomostowe

RPO w liczbach

We wrześniu 2014 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przyjętych zostało 549 interesantów oraz przeprowadzono 3 331 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 100 apeli, listów otwartych i protestów. Jeżeli do tego dodamy aktywność medialną prof. Ireny Lipowicz, trzeba bić brawa.

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …