Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / RPO wniósł kasację po 58 latach i wygrał

RPO wniósł kasację po 58 latach i wygrał

25 września 2018 r. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO. W 1960 r. mieszkańcy Zielonej Góry sprzeciwili się eksmisji parafii Św. Jadwigi z Domu Katolickiego. Milicja użyła siły. Ludzie bronili się. W ramach represji skazano setki osób. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że zachowania przeciwstawiające się bezprawnym działaniomorganów porządkowych, podejmowanym z rażącym naruszeniem norm konstytucyjnych nie wyczerpują znamion czynu z art. 133 § 1 k.k. z 1932 r.
Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację w sprawie osoby skazanej jako nieletnia i zarzucił Sądowi Powiatowemu w Zielonej Górze naruszenie i wniósł o uniewinnienie. Należy podkreślić, że w sprawie tej represje dotknęły nieletniego. Rzecznik stoi na stanowisku, że zaskarżony wyrok stanowi prawomocne orzeczenie sądu kończące postępowanie w rozumieniu art. 521 § 1 kodeksu postępowania karnego.
Problem polegał jednak na tym, że obecnie o odpowiedzialności nieletniego sądy orzekają na podstawie kodeksu postępowania cywilnego i kasacja od tego rodzaju orzeczeń nie przysługuje, nie przysługuje również skarga nadzwyczajna z uwagi na datę wydania wyroku w tej sprawie. Dlatego Sąd Najwyższy stanął przed problem procesowym. Rozwiązał go na korzyść skazanego obywatela.

Sprawdź także

Uniewinniona za wqrwienie

Żona prezydenta Poznania Joanna Jaśkowiak została uniewinniona za użycie słów „Jestem wkur…? podczas Strajku Kobiet …