Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / RPO wycofał wniosek

RPO wycofał wniosek

TK umorzył sprawę obowiązkowej przynależności do samorządów zawodowych.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, przedstawiciel RPO wycofał wniosek poprzedniego rzecznika w tej sprawie. Przed rozpoczęciem rozprawy przed Trybunałem przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich wycofał pierwotny wniosek RPO ze stycznia 2009 roku o uznanie tych przepisów za niekonstytucyjne. Jak wskazywał zastępca RPO Stanisław Trociuk, nie jest w stanie popierać tego wniosku, gdyż de facto zmierza on do zakwestionowania dotychczasowego orzecznictwa TK. Dodawał, że Trybunał już w poprzednich latach uznawał za konstytucyjne przepisy wprowadzające obligatoryjność przynależności do niektórych samorządów zawodowych. Trybunał Konstytucyjny miał zbadać w poniedziałek, czy przepisy, nakładające na przedstawicieli kilkunastu zawodów obowiązek przynależności do samorządu zawodowego, są zgodne z konstytucją. Wniosek w tej sprawie, obejmujący zapisy 15 ustaw korporacyjnych, skierował do Trybunału poprzedni Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski. Zdaniem Kochanowskiego zakwestionowane przepisy naruszały „istotę wolności zrzeszania się”, a także stanowiły „nieproporcjonalną ingerencję w tę wolność”. Przedstawiciel RPO podtrzymał jednak wniosek poprzedniego Rzecznika dotyczący niekonstytucyjności niektórych innych przepisów odnoszących się do samorządów zawodowych. Trybunał zaczął badać zatem zgodność z ustawą zasadniczą zapisów odbierających osobom, zwolnionym dyscyplinarnie, prawo do wykonywania zawodu, a także prawo do ubiegania się o możliwość ponownego wykonywania zawodu. „Kwestionowane regulacje opierają się na błędnym założeniu, iż utrata cech etycznych, koniecznych do wykonywania zawodu, ma w każdym wypadku charakter trwały i nieusuwalny”.
Żródło: PAP

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …