Strona główna / Listy / RPO zamyka DPS

RPO zamyka DPS

Po kontroli wojewody w prywatnym domu opieki na wniosek RPO: mieszkańcy przeniesieni, wnioski do prokuratury i o cofnięcie zgody na prowadzenie placówki

  • Osoba przebywająca w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej poskarżyła się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na ograniczanie swych praw i wolności. RPO wystąpił o kontrolę tej jednostki do Urzędu Wojewódzkiego
  • Choć nie udało się potwierdzić wszystkich zarzutów, kontrola stwierdziła liczne nieprawidłowości, co spowodowało, że działalność placówki oceniono negatywnie
  • AKTUALIZACJA: Po ponownej kontroli uznano, że placówka nie spełnia standardu w zakresie usług opiekuńczych i bytowych. Świadczy ona usługi wyłącznie na podstawowym poziomie. Nie są przestrzegane prawa mieszkańców, w tym prawo do godnego traktowania, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
  • AKTUALIZACJA2: Najnowsza kontrola wykazała, że na poddaszu placówki w złych warunkach przebywało 25 osób niedożywionych i zaniedbanych higienicznie (m.in. wszawica). Były tam łóżka polowe i materace z bardzo brudną pościelą oraz jedno wydzielone pomieszczenie sanitarne bez drzwi.
  • Inspektorzy uznali te warunki za nieludzkie – urągały godności oraz nosiły znamiona znęcania się nad osobami zależnymi i stosowania wobec nich przemocy psychicznej. W trybie natychmiastowym do innych placówek przewieziono 15 osób.
  • Złożono wnioski o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki, o karę pieniężną za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych, a także zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa narażenia mieszkańców poddasza na utratę zdrowia i życia oraz przemocy psychicznej i znęcania się nad nimi.

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …