Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / S. Zabłocki zostaje (na razie)

S. Zabłocki zostaje (na razie)

Sędzia SN Stanisław Zabłocki złożył na ręce Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oświadczenie o cofnięciu wniosku o przejście w stan spoczynku z dniem 31 sierpnia 2019 r. Prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes SN wyraziła na to zgodę. Oto pismo S. Zabłockiego:
SĄD NAJWYŻSZY p Rzeczypospolitej Polski,
Prezes Sądu Najwyższego Izba Karna Stanisław Zabłocki
Warszawa. dnia 30 sierpnia 2019 r.
Szanowna Pani Profesor Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Mając na uwadze aktualną sytuację w Sądzie Najwyższym, związaną z podjęciem przez nową Krajową Radę Sądownictwa w dniu 29 sierpnia 2019 r. decyzji o odroczeniu rozpoznawania zgłoszeń kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Izbie I.rnej tryl.P. z 2018 r., poz. 831, i po rozważeniu prośby Szanownej Pani Profesor oraz Koleżanek i Kolegów – sędzi. Izby Karnej Sądu Najwyższego, a przede wsrystkim ważąc istotne interesy instytucji, w której pracuję od blisko 30 lat, cofam złożony na Pani ręce wniosek o przejście w stan spoczynku z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Jednocześnie lojalnie informuję, że złożę wniosek o przejście w stan spoczynku Ponowille w tYR, momencie, gdy dalsze pełnienie przeze mnie funkcji preze. Sądu Najwyższego, kierującego pracami Izby Karnej, musiałoby łączy, się z wykonaniem – wbrew mojemu sędziowskiemu przeł…0 – obowiązku, który wskazałem w piśmie z dnia 18 lutego 2019 r. jako głóny powód złożenia przeze mnie cofanego dziś wniosku o przejście w stan spoczynku (powinnoś, podjęCia decyzji, którą obciążony został prezes Izby w znowelizowanym 15 ust. 2 pkt 3a w zw. z 83a Regulaminu Sądu Najwyższego, przed zakończeniem spraw, w których status osób wskazywanych Panu Prezydentov, przez nową Krajową Radę Sądownictwa został podda, wyjaśnieniu w trybie procesowym między innymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej) Z wyrazami głębokiego szacunku .;■
/-SSN Stanisław Zabłocki./

Sprawdź także

Prawa Człowieka obce RP?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją jest przepis Europejskiej konwencji praw człowieka w zakresie, …